สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการแพทย์และพยาบาล


ที่อยู่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100


โทร 02-2207534 | แฟกส์ 02-2239840
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธุรการ บันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงาน ช่วยจดรายงาน
การประชุม ช่วยร่างโต้ตอบและจัดส่งเอกสาร

อัตรา 1

เงินเดือน รายวัน ๆ ละ 400
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานรับแจ้งเหตุ (ทางการแพทย์)

  รับโทรศัพท์ ประสานงานทางโทรศัพท์ รับวิทยุสื่อสาร (ว.)
  เพื่อให้บริการประชาชนผ้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถ

  อัตรา 8

  เงินเดือน ผลัดละ 300 .-
  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |