บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพรายใหญ่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี โดยมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.), ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2008 และได้รับรางวัลส่งออกยอดเยี่ยมผู้แทนขายต่างจังหวัด (ด่วน)
รายละเอียดงาน
ดูแลร้านค้าและเสนอขายสินค้าสุขภัณฑ์ในพื้นที่ต่างจังหวัด(ทุกภาค)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 4 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
3. มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
4. รู้จักเส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสุขภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยขยัน ชุดฟอร์มพนักงาน ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือทางอีเมล์

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 0-2541-5068 - 70 Fax: 02-541-5877
WebSite: http://www.starsanitaryware.com


บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการเงินและเครดิต/หัวหน้าแผนกการเงินและเครดิต
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานสระบุรี)
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำโรงงานสระบุรี)
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรโครงการ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าหน่วยผลิต/เดาเผาผลิตภัณฑ์/เตรียมน้ำเคลือบ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานออกแบบ/ พนักงานผลิตแม่แบบ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ (ด่วน)
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานขายสินค้า (PC) ประจำ Home Pro สาขารังสิต (ด่วน)
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าฝ่ายเครดิต
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (ด่วน)
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |