บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพรายใหญ่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี โดยมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.), ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2008 และได้รับรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม


ที่อยู่ เลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 0-2541-5068 - 70 | แฟกส์ 02-541-5877
1. ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ไม่ระบุ

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ

  งานบุคคล-ธุรการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  ควบคุม ดูและงานในฝ่ายผลิตให้บรรลุตามนโยบายบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (ด่วน)

  - ดูแลลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  - หาลูกค้าใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานออกแบบ/ พนักงานผลิตแม่แบบ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ

  ติดต่อขายสุขภัณฑ์ให้งานโครงการ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการเงินและเครดิต/หัวหน้าแผนกการเงินและเครดิต

  - จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้
  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ในการชำระสินค้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ด่วน)

  ดูแลร้านค้าและเสนอขายสินค้าสุขภัณฑ์ในพื้นที่ต่างจังหวัด(ทุกภาค)

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำโรงงานสระบุรี)

  ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานด้านคลังสินค้า บัญชี บุคคล ธุรการและอ่นๆ ในโรงงานผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

  จัดหาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ในห้องน้ำ เพื่อเพิ่มยอดขาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานขายสินค้า (PC) ประจำ Home Pro สาขารังสิต (ด่วน)

  แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

  ทำหน้าที่ จป.วิชาชีพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานสระบุรี)

  งานบัญชี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ (ด่วน)

  ติดต่อ ประสานงาน ขายสินค้าให้กับร้านค้าและตลาดต่างประเทศ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าหน่วยผลิต/เดาเผาผลิตภัณฑ์/เตรียมน้ำเคลือบ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. วิศวกรโครงการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. หัวหน้าฝ่ายเครดิต

  - จัดทำเอกสารใบกำกับ , ใบลดหนี้
  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด ในการชำระค่าสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  กำหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลและธุรการ การสรรหาบุคลากร การจัดจ้าง บุคลากรการแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |