บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินงาน
1. งานก่อสร้างอาคารสูง เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียมต่างๆ อาทิ คอนโดมิเนียมเครือแสนสิริ และเครือเมเจอร์ดิเวลลอปเม้นท์
2.เทคนิคงานคอนกรีตอัดแรงด้วยระบบอัดแรงภายหลัง (Post Tension) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท
3.งานระบบแบบหล่อคอนกรีตชนิดเลื่อนตัวเองด้วยระบบอุปกรณ์แม่แรงไฮโดรลิค(Slipform)
4.งานให้บริการทางด้านงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง(Construction Services and Products)
5.งานวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา(Engineering Design and Consultants)ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดงาน
1.จัดพิมพ์จดหมายโต้ตอบ
2. ทำรายงานประจำวัน
3.ติดต่อประสานงานระหว่าง หน่วยงาน/Forman/ Engineer
4.จัดเตรียมเอกสารสัญญา สนับสนุนงานของ Project Management Group
5.หน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 3 อัตรา

เงินเดือน 12,500 - 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านธุรการไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ผ่านงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
6. มีภูมิลำเนาใกล้สถานที่ทำงาน

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนทุกปี, โบนัส, ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงพนักงานไปต่างจังหวัด,พักผ่านประจำปี, อื่นๆ

วิธีการสมัคร
1.ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8/11 ซ.วิภาวดี 44 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2562-0765-8 แฟกซ์ 0-2562-0769
2.สมัครด้วยตนเองพร้อมภาพถ่าย ประวัติการศึกษาและการทำงาน สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร

บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด


เลขที่ 8/11ซ.อมรนิเวศน์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 02-562-0765-8 Fax: 02-562-0769
WebSite: http://www.pbl-thailand.com


บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรเครื่องกล
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > พนักงานบัญชี (อาวุโส)
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > ผู้จัดการโครงการ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > พนักงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > พนักงานเขียนแบบ Draftman
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > พนักงานเขียนแบบ Foreman
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรโครงการ / วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรออกแบบ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรโครงการ / วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรออกแบบ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > โฟร์แมน
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > Draftman
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > ช่างเทคนิค(ซ่อมบำรุง) ประจำหน่วยงานคลอง 7 ปทุมธานี
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > Design Engineer
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรสำนักงาน
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > CAD Operator
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > Foreman
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรโครงการ / วิศวกรออกแบบ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม(โครงการก่อสร้าง)
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > ผู้จัดการโครงการ Posttention
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > Site Engineer
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > QS Engineer
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรประมาณการ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > ผู้จัดการโรงงาน Precast
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > สถาปนิก
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > พนักงานเขียนแบบ (AUTO CAD )
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |