บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินงาน
1. งานก่อสร้างอาคารสูง เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียมต่างๆ อาทิ คอนโดมิเนียมเครือแสนสิริ และเครือเมเจอร์ดิเวลลอปเม้นท์
2.เทคนิคงานคอนกรีตอัดแรงด้วยระบบอัดแรงภายหลัง (Post Tension) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท
3.งานระบบแบบหล่อคอนกรีตชนิดเลื่อนตัวเองด้วยระบบอุปกรณ์แม่แรงไฮโดรลิค(Slipform)
4.งานให้บริการทางด้านงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง(Construction Services and Products)
5.งานวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา(Engineering Design and Consultants)


ที่อยู่ เลขที่ 8/11ซ.อมรนิเวศน์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 02-562-0765-8 | แฟกส์ 02-562-0769
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยฯ
- วางแผน,กำหนดนโยบายประจำปี ดำเนิน
การควบคุม,ให้คำแนะนำแก่

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรสำนักงาน

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการโรงงาน Precast

  ควมคุมโรงงานสินค้าประเภท พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการโครงการ Posttention

  รู้เรื้องเกี่ยวกับงานPosttention งานระบบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม(โครงการก่อสร้าง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. วิศวกรประมาณการ

  ถอดแบบประมาณราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ อื่นๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง

  เป็นเจ้าหน้าที่สโตร์ส่วนกลาง ของหน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. CAD Operator

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. สถาปนิก

  - เคลียแบบทั้งส่วนของแบบโครงสร้างและสถาปัตย์,เคลียspec วัสดุ กับผู้ออกแบบ
  -จัดทำ Shop Drawing และ A

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Foreman

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานเขียนแบบ (AUTO CAD )

  เขียนแบบโครสร้างอาคาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  รับโทรศัพท์, ประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ , ดูแลกระจายงานให้กับพนักงานส่งเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Site Engineer

  ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคารสูง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. QS Engineer

  วิศวกรสำนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. วิศวกรโครงการ / วิศวกรออกแบบ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Design Engineer

  ศึกษาและวิเคราห์โครงสร้าง เพื่อนำมาออกแบบให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการภายใต้พระ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

  ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัท ก่อสร้างขนาดใหญ่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ(ด่วนที่สุด)

  1.จัดพิมพ์จดหมายโต้ตอบ
  2. ทำรายงานประจำวัน
  3.ติดต่อประสานงานระหว่าง หน่วยงาน/Forman/ Engineer
  4.จ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,500 - 15,000
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานเขียนแบบ Foreman

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานบัญชี

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ผู้จัดการโครงการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. วิศวกรเครื่องกล

  ควบคุมการติดตั้งงานระบบของโครงการก่อสร้างอาคารสูง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. วิศวกรไฟฟ้า

  ควบคุมงานก่อสร้างในระบบไฟฟ้าอาคารสูง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

  จัดทำและบันทึกบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. วิศวกรโครงการ / วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรออกแบบ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานบัญชี (อาวุโส)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. โฟร์แมน

  ควบคุมหน้างาน Post Tension

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

  ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัท ก่อสร้างขนาดใหญ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ช่างเทคนิค(ซ่อมบำรุง) ประจำหน่วยงานคลอง 7 ปทุมธานี

  -สามารถวิเคราะห์อาการของเครื่องมือเครื่องจักรที่เสียเบื้องต้น

  -ดูแล บำรุง รักษาเครื่องมือให้อยู่ใ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. วิศวกรโครงการ / วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรออกแบบ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานทรัพยากรบุคคล

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. พนักงานเขียนแบบ Draftman

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่บุคคล

  - ดูแลเรื่องเวลาทำงาน

  - ดูแลงานธุรการสำนักงานทั่วไป

  - ดูแลด้านการสรรหาพนักงาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. Draftman

  เขียนแบบโครงสร้างอาคารสูง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |