บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยิผซั่ม ปูนยิปซั่ม แผ่นยิปซั่ม และสินค้าอื่นๆเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ Q.C./Q.A.
รายละเอียดงาน
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์งานขึ้นรูป ขึ้นงานสำเร็จรูป ทำงานเป็นทีม ทำงานเป็นกะ จัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ออกแบบเอกสาร ที่ใช้ในการควบคุม นำเสนอ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ให้หัวหน้างานทราบ

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในสายงานด้าน โรงงานอุตสาหกรรม
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผลิตปูน หรือผลิตปูนยิปซัม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด


เลขที่ 126, 128, 130, 134 ซอยพระยามนธาตฯ แยก 34-14 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 0-2895-1901-6 Fax: 0-2416-7379


บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > สมุห์บัญชี
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > หัวหน้าฝ่ายผลิต
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน และธุรการบัญชี
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > หัวหน้าฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > หัวหน้าคลังสินค้าจัดส่งBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |