บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยิผซั่ม ปูนยิปซั่ม แผ่นยิปซั่ม และสินค้าอื่นๆ



หัวหน้าฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รายละเอียดงาน
จัดการดูแลด้านการบริหารบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน การคัดเลือกบุคลการเข้ามาทำงาน การดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัตให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การลงโทษพนักงาน การดูแลสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร เป็นต้น

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ การจัดการ การบริหารทรัพยากร
3. มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ฝึกอบรมและบริหารงานบุคคล
5. มีความรู้ด้าน ISO,5ส., KPI
6. หากมีใบ จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด


เลขที่ 126, 128, 130, 134 ซอยพระยามนธาตฯ แยก 34-14 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 0-2895-1901-6 Fax: 0-2416-7379


บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > สมุห์บัญชี
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > หัวหน้าฝ่ายผลิต
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน และธุรการบัญชี
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ Q.C./Q.A.
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ฮัสตัน อินเตอร์เทรด จำกัด > หัวหน้าคลังสินค้าจัดส่ง



BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |