บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดเครื่องนอน และที่นอนภายใต้ชื่อ Satin และ Pericoผู้จัดการฝ่ายขาย (Modern Trade)
รายละเอียดงาน
วางแผน ดำเนินการ ผลักดัน ตรวจสอบและปรับปรุงทีมขายให้บรรลุถึงยอดขายที่บริษัทกำหนดไว้ วิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนของบริษัทและบริษัทคู่แข่งเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ประจำปีได้ วางแผนกลยุทธ์งานด้านการผลิตและการหาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย พัฒนาและปรับปรุงทักษะงานด้านการขายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดให้ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาการบริหาร หรือการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 10 ปี และเคยมีประสบการณ์ด้านการบริหาร MT ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์วางแผนการขาย สามารจัดทำกลยุทธ์โปรโมชั่นด้านการขาย
5. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดและมีความรู้ระบบการขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ
7. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม สามารถวิเคราะห์และออกแบบได้
8. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, จัดเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด


เลขที่ 141 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel: 02-8072310 Fax: 02-8072372
WebSite: http://www.satinbed.com


บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานบัญชีสต๊อกโรงงาน
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนการผลิต
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > Sale Supervisor
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานธุรการประสานงานขาย
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > โอเปอร์เรเตอร์
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานขาย PC
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานเย็บ,โพ้ง
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานขับรถ ติดรถ
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานทั่วไป
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานเย็บ/โพ้ง (ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ)
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานทั่วไป (ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ)
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานธุรการทั่วไป (ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ)
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > แคชเชียร์
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > ผู้จัดการการตลาด
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > เลขานุการ
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > พนักงานบัญชีสต๊อกห้าง(ออกต่างจังหวัด)
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > แม่บ้าน
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > หัวหน้าแผนกประกอบที่นอนBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |