บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดำเนินการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต Fig & Fixture และ Automation machine ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆElectrical Engineer/ Electronic
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถอ่าน-เขียนแบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้ PLC Micro Controller VBA VC++ C++ Lab view หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
4. มีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
6. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
มีรถรับส่งพนักงงาน
มีที่พักให้
มี OT หลังเวลาทำงานปกติ
มีค่าเข้ากะ
มีประกันสังคม
มีให้โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร
ติดต่อฝ่ายบุคคลด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานมาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ

บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


เลขที่ 3/4 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
Tel: 0-2449-7242 Fax: 0-2449-7243


บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > Sales engineer
บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > ช่างเทคนิคด้านเครื่องกล/เมคคาโทรนิค
บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > Design Engineer
บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > ช่างเทคนิค CAD/ CAM
บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > ช่างเทคนิคเครื่อง CNC Machining Center, CNC Lathe, CNC Wire Cut
บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > พนักงาน OfficeBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |