BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บมจ.ไทยประกันภัย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในปี พ.ศ. 2519 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ สำนักงานบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ และสำนักงานพระคลังข้างที่
บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารและพัฒนากิจการไว้ว่า "เราจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจที่สุด (To be the most trusted insurance company)" โดยมีภารกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย (Lawyer)
รายละเอียดงาน
ตรวจสอบและติดตามเอกสาร เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังดำเนินคดีในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยฯ คปภ. และขั้นตอนการบังคับคดี ตลอดจนการนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติรับหรือจ่ายค่าสินไหม
ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเอกสารการดำเนินคดีทั้งในฐานะโจทก์หรือเป็นจำเลยในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ สมาคมฯ คปภ. และการบังคับคดี
นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติรายงานสรุปคดีในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ สมาคมฯ คปภ. และการบังคับคดี รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลสารบบกฏหมายให้เป็นไปตามรายงานคดีดังกล่าว
เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจร่วมกับหน่วยงานภายในของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงข้อร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. ตลอดจนการแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินการทางคดีและบังคับคดีทั้งหมด
ตรวจสอบและให้ความเห็นในนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่หน่วยงานภายในและนอกบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย
ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของสำนักงานกฏหมายที่รับงานจากบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานในด้านการนำส่งเอกสาร การทำความเห็น รายงานคดี และการดำเนินการทางคดี รวมทั้งนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติทำจ่ายค่าจ้างคดีให้สำนักงานกฎหมายตามระบบ
ช่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
3. ควรมีความรู้เรื่องกรมธรรม์และเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ข้อตกลงการเรียกร้องระหว่างบริษัทประกันภัย และกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องธุรกิจประกันภัย เช่น พรบ.ประกันวินาศภัยฯ พรบ.จราจรฯ ป.อาญาฯ ป.พ.พ.เกี่ยวกับการประกันภัย/ละเมิด/การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าละเมิด/สัญญาตัวแทนนายหน้า
4. หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ว่าความ หรือทำคดีเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office (Words, Excel, Powerpoint) ได้คล่องแคล่ว

ติดต่อ
ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร

สวัสดิการ
วันทำงานปกติ 5 วันต่อสัปดาห์
ประกันสุขภาพกลุ่ม (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก/ท้นตกรรม)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จ่ายคืนอัตรา 100% โดยไม่นับอายุงาน)
โบนัสตามผลประกอบการและผลปฏิบัติงาน
สิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ชุดฟอร์มพนักงานปีละ 4 ชุด หรือตามนโยบายของแต่ละปี
เงินช่วยเหลือพิเศษในวาระสำคัญต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
สิทธิการขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามระเบียบของบริษัทฯ

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านทาง E-mail หรือตามรายละเอียดด้านล่าง
สมัครโดยการส่งจดหมายเข้ามาที่บริษัทฯ (ตามที่อยู่)
สมัครด้วยตนเอง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 5 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02-613-0100 ต่อ 411 - 413 Fax: 02-652-2872
WebSite: www.thaiins.com

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (Insurance Data Analyst)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales Representatives)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินสาขาชลบุรี สาขานครราชสีมา หรือสาขาขอนแก่น
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)

หางาน นครปฐม   หางานอสังหา   หางานนครศรีธรรมราช   หางานชลบุรี   หางานขับรถ18ล้อ   หางานทำแถวอยุธยา   หางานพะเยา   หางานธุรการ   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานสมุทรปราการ   หางานในระยอง   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานสมุทรสาคร   หางาน ราชบุรี   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานในร้อยเอ็ด   หางานวิศวกรโยธา   หางานสมัครงานลำปาง   หางานกำแพงเพชร   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap