บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำธุกิจค้าปลีก ในรูปแบบของ \"ไฮเปอร์มาร์เก็ต\" หรือ \"ซูเปอร์เซ็นเตอร์\", ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานประจำมากกว่า 23,000 คน บิ๊กซีมอบโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศผู้จัดการฝ่ายโครงการ
รายละเอียดงาน
ลักษณะงานโดยย่อ
ดูแลรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดภายนอกทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งดำเนินการตามกลยุทธการขายของบริษัททั้งด้านสินค้า และการให้บริการ ดูแลจัดการลูกค้าในบัญชีรายชื่อที่รับผิดชอบ สร้างให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี สร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายทางธุรกิจ เพิ่มยอดขายและมีความเข้าใจแนวคิดของการทำการตลาดแบบตัวต่อตัว
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำธุรกิจ และกิจกรรมทางธุรกิจ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในพื้นที่ๆ ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าชั้นดีในพื้นที่ของตนเอง
2. ดูแลจัดการรายชื่อลูกค้าในพื้นที่ แนะนำและแยกแยะกลยุทธที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและวงจรธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
3. เยี่ยมเยี่ยนลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิกที่ไม่ได้เข้ามาซื้อสินค้า ชี้แจงให้ทราบถึงแนวคิดทางธุรกิจ และการให้บริการพร้อมทั้งโน้มน้าวให้ลูกค้าเหล่านั้นเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง นำเอาข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้ากลับมารายงาน พร้อมให้คำแนะนำและวิเคราะห์
4. ระบุกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการวิเคราะห์กิจกรรม และความหลากหลาย เพื่อแนะนำให้รู้แนวคิดรวมทั้งสินค้าและบริการ ให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
5. กำหนดและวิเคราะห์การแข่งขันภายในท้องถิ่น
6. ทำแบบสำรวจลูกค้าที่ได้ไปเยี่ยมเยือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำศักยภาพของลูกค้ามาประเมินวางแผนสร้างความเติบโตให้ก่อเกิดการซื้อมากขึ้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี
7. วิเคราะห์ภาพรวมผลการปฎิบัติงาน รายชื่อลูกค้า และทำการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต
8. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลลูกค้า
9 ปฎิบัติงานร่วมกับทีมขายภายในสาขา เรื่องความต้องการของลูกค้า การร้องเรียน ผลตอบรับ และการทำการส่งเสริมการขาย
10 รับผิดชอบในการสรรหาลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 5 อัตรา

เงินเดือน 12,000-15,000 บาท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการขาย สามารถบริหารยอดขายและการจัดการบริหารยอดขายรายวัน
4. มีความสนใจทางด้านการขาย มีทักษะในการปฎิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ทักษะในการพูดและนำเสนอให้เป็นอย่างดี และทักษะในการสื่อสารด้วยการเขียน สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอก มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นผู้มุ่งหวังผลสำเร็จ มีความกระตือรือร้น
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีรถส่วนตัว (รถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์)
7. หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
- ประกันชีวิต
- วันลาพักร้อนและ วันหยุดประจำปี

วิธีการสมัคร
1. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C
2. ตำแหน่งที่ประจำสาขา:
2.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C
2.2) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ตามสาขาที่ต้องการทำงาน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
WebSite: www.bigc.co.th/th/


บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกวิศวกร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Merchandise Administration (6-9 months contract)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Telesales Officer (Big C ราษฎร์บูรณะ)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยแผนก POG
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด - พนักงานประจำร้าน ( Mini Big C )สาขาเปิดใหม่ พื้นที่ บางจากบรมฯ กม9(ใกล้ขนส่งสายใต้ใหม่) , ซอยสุขสวัสดิ์26
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าทีบัญชี AP (Credit Note)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - พนักงานประจำร้าน ( Mini Big C ) ประจำสาขาเมืองทองธานี สาขาพิบูลสงคราม และ สาขาตลาดพิมลราษ จ.นนทบุรีและ บางจากวิภาวดี กม12-17 โซนจตุจักร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด - พนักงานประจำร้าน ( Mini Big C ) พื้นที่ กรุงเทพฯฝั่งธน,นนทบุรี,สุพรรณบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,ราชบุรี
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Accounting Officer - AP (Head Office)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานบัญชี / การเงิน (บัญชีลูกหนี้)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด - พนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซี (MBC) พื้นที่สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลี บางปู บางนา-ตราด บางเสาธง บางวัว
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Section Chief - Account Payable (Head Office)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผช.ผจก.สาขา BigC Market (ฝ่ายอาหารแห้งและอาหารสด)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ Payroll (สำนักงานใหญ่)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > QA/QC Staff - Food (Head Office - Contract 2 mths)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Store Business Controller - Finance (Bangkok and upcountry)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Secretary to Store General Manager (Bangkok and upcountry)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สำนักงานใหญ่)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Key Account Representative (Food Service Provider) Big C ราษฎร์บูรณะ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Supply Chain Officer
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Supply Chain Officer
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Supply Chain Officer
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > Supply Chain Officer
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าทีบัญชี AP (Credit Note)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด มินิบิ๊กซี สาขาฉลองกรุงซอย53,เอื้ออาทรลาดกระบัง,นิคมลาดกระบัง,เคหะรามคำแหง,ราษฎ์พัฒนา,สุขาภิบาล2,หมู่บ้านพฤกษชาติ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด มินิบิ๊กซี สาขาฉลองกรุงซอย53,เอื้ออาทรลาดกระบัง,นิคมลาดกระบัง,เคหะรามคำแหง,ราษฎ์พัฒนา,สุขาภิบาล2,หมู่บ้านพฤกษชาติผู้จัดการฝ่ายโครงการ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายโครงการ


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |