บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World)

ประกอบธุรกิจบันเทิง ประเภทสวนสนุก
สวนสนุกดรีมเวิลล์ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและเงินเดือน
รายละเอียดงาน
- วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ในงานสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง อาทิ อัตรากำลัง การสรรหาพนักงาน แบบทดสอบพนักงาน การสัมภาษณ์งาน งานทะเบียนประวัติพนักงาน
- ดูแลระบบงานคุณภาพต่าง ๆ บริหารและผลักดันการใช้ เครื่องมือในการบริหารงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ Key Performance Indicators , Competency
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
- ร่วมและดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนด
- งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
- งานระบบคุณภาพ ISO, TQM, KAIZEN, 5S
- การติดต่อประสานงานระหว่างแต่ละสำนักงาน
และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ / การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้า/ผจก.แผนกสรรหาว่าจ้างและเงินเดือน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความคิดริเริ่ม มีทักษะการประสานงานเก่ง และอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน
5. มีความรู้เรื่อง ISO9001 เป็นอย่างดี
6. สามารถปฎิบัติงานได้ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อ
แผนกสรรหาว่าจ้าง

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- นำเที่ยว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนฌาปนกิจ
- ค่าอาหาร
- ค่าภาษาต่างประเทศ
- ค่าใบประกอบวิชาชีพ
- งานเลี้ยงประจำปี
- วันพักร้อน 8 -12 วัน
- รางวัลอายุงาน
- รางวัลเกษียณ
- รางวัลคนเหล็ก
- บัตรเที่ยวดรีมเวิลด์ครั้งละ 6ใบฟรี
- ร้านอาหารพนักงาน
- ห้องพยาบาลมีพยาบาลประจำทุกวัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความก้าวหน้าในงาน ฯลฯ
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ

วิธีการสมัคร
หรือ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ทันที

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World)


62 ม.1 ถ. รังสิต - องค์รักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
Tel: 02-577-8605 Fax: 02-577-8606


บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > เจ้าหน้าที่โฟร์แมน
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > ผู้จัดการแผนกบุคคล
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > เจ้าหน้าที่ pm.เครื่องกล (ด่วน)
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > ผู้ช่วยกุ๊ก
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและเงินเดือน
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > เจ้าหน้าที่ขายภาคราชการ (ด่วน)
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสารงานระบบ
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > ช่างสีงานไฟเบอร์, ผช.ช่างป้าย
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > เจ้าหน้าที่ขายภาคพานิชย์ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและเงินเดือน
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World) > ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและเงินเดือน


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |