บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด


บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารอาคารสูง (ระบบวิศวกรรม)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์IT Support Suppervisor
รายละเอียดงาน
1.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบเน็ตเวิร์ค ให้กับพนักงานและลูกค้าของบริษัท
2.ดูแลจัดการระบบปฏิบัติการ Windows Server ของบริษัท
3.เข้าใจและสามารถใช้งาน Linux ได้
4.ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท และ back up ข้อมูลต่าง ๆ ในบริษัท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์ และความสามารถ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 27-40 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ IT เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT Support อย่างน้อย 3 ปี
5. มีความรู้ทาง Computer hardware ด้านการติดตั้ง การใช้งาน /แก้ไข และการป้องกัน เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ทาง Network ด้านการติดตั้ง การใช้งาน /แก้ไข และป้องกันความปลอดภัยเป็นอย่างดี
7. ติดต่อ : คุณอำนาจ อ้นไพรวัลย์ โทร : 02-651-8124 ต่อ 101

ติดต่อ
คุณพัชรี วงษ์สันต์

สวัสดิการ
- เครื่องแบบ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร
- Email
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด


เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02-651-8170 - 3 Fax: 02-651-8124
WebSite: www.nmc.co.th


บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > ผู้ช่วยช่างอาคาร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > ผู้ช่วยช่างเทคนิค
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > หัวหน้าผู้ดูแลอาคารและสถานที่ (อาคารPloenchit Center)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน Thai Obayashi
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample Tower (บางนา กม 4)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ploenchit Center
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > ช่างเทคนิค ประจำสนามทดสอบ บริสสโตน (หนองแค)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด > หัวหน้าบ้านพักคนงาน (Camp Boss)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |