บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)


บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จึงถือได้ว่า เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตขนมที่เป็นผู้นำในตลาดอย่างเต็มตัว โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย อาทิเช่น เวเฟอร์ ตราปักกิ่ง, เยลลี่ ตราปีโป้, เค้ก ตรายูโร่ ฯลฯ จากความสำเร็จมากมายนี้ ส่งผลให้กิจการของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนืองมาโดยตลอดแลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณค่าทางอาหาร ความสะอาด และความอร่อย ตั้งแต่อดีต ตราบจนปัจจุบัน
งานท้าทาย....ที่คุณไม่ควรพลาดโอกาสเติบโตเจ้าหน้าที่บัญีขายและลูกหนี้ /เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน
1. เจ้าหน้าที่บัญชีขายและลูกหนี้
1.1 เปิดinvoice ขาย
1.2 ทำรายละเอียดขาย
1.3 บันทึกบัญชีขาย
1.4 ตรวจสอบภาษีขาย
1.5 รับชำระและบันทึกการรับชำระจากลูกหนี้ในประเทศ+ต่างประเทศ
1.6 สรุปรายละเอียดลูกหนี้
1.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
1.8 งานสำนักงาน
1.9 งานบัญชี

จังหวัด ปราจีนบุรี

อัตราที่รับ หลายอัตรา อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ป.ตรี สาขาบัญชี
3. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงาน
4. ชอบการเรียนรู้
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
6. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (ราชมงคล) /3.00 (ราชภัฏ)
7. ติดต่อ : คุณนันทิดา โทร : 081-7314335

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 02-384-3049, 02-384-2891 ต่อ 105

สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
ปรับค่าจ้างประจำปี
เงินกู้บริษัท
ประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
มีข้าวฟรี
สวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง
2. ทางจดหมายสมัครงาน

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)


140 หมู่ 4 ถนนระเบาะไผ่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี  25140
Tel: 037-270-777 Fax: 037-270-799 (8)
WebSite: www.eurofood.co.th/jobs , www.facebook.com/eurofood


บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) > 1) จนท.R&D 2) เจ้าหน้าที่ QA 3) เจ้าหน้าที่วางแผน 4)เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) > Production SupervisorBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |