บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)


บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จึงถือได้ว่า เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตขนมที่เป็นผู้นำในตลาดอย่างเต็มตัว โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย อาทิเช่น เวเฟอร์ ตราปักกิ่ง, เยลลี่ ตราปีโป้, เค้ก ตรายูโร่ ฯลฯ จากความสำเร็จมากมายนี้ ส่งผลให้กิจการของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนืองมาโดยตลอดแลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณค่าทางอาหาร ความสะอาด และความอร่อย ตั้งแต่อดีต ตราบจนปัจจุบัน
งานท้าทาย....ที่คุณไม่ควรพลาดโอกาสเติบโต1) จนท.R&D 2) เจ้าหน้าที่ QA 3) เจ้าหน้าที่วางแผน 4)เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน
-เจ้าหน้าที่.R&D พัฒนาสูตรขนมต่างๆ
-เจ้าหน้าที่ QA/QC ทำระบบมาตรฐาน GMP, GHP, SHE ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตรวจติดตามคุณภาพด้าน Food Safety, Quality สรุปรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข
-เจ้าหน้าที่วางแผน วางแผนการผลิตในไลน์ผลิต ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบจนเสร็จกระบวนการผลิต
-เจ้าหน้าที่ธุรการ ควบคุมการทำงานของรปภ.,แม่บ้าน,เบิกจ่ายเครื่องเขียน/สิ้นเปลือง

จังหวัด ปราจีนบุรี

อัตราที่รับ หลายอัตรา อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. ตำแหน่งที่ 1 จบการศึกษ ป.ตรี/พัฒนาผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการอาหาร
6. ตำแหน่งที่ 2 วุฒิ ป.ตรี/เทคโนโลยีการอาหาร
7. ตำแหน่งที่ 3 วุฒิ ป.ตรี/บัญชี,บริหารธุรกิจ
8. ตำแหน่งที่ 4 วุฒิ ป.ตรี/การจัดการ,บริหารธุรกิจ
9. ติดต่อ : คุณนันทิดา โทร : 081-731-4335

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 02-384-3049, 02-384-2891 ต่อ 105

สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
ปรับค่าจ้างประจำปี
เงินกู้บริษัท
ประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
มีข้าวฟรี
สวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง
2. ทางจดหมายสมัครงาน

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)


140 หมู่ 4 ถนนระเบาะไผ่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี  25140
Tel: 037-270-777 Fax: 037-270-799 (8)
WebSite: www.eurofood.co.th/jobs , www.facebook.com/eurofood


บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญีขายและลูกหนี้ /เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/นักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) > Production SupervisorBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |