บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด


บริษัทฯเป็นศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับทางศูนย์เลขานุการฝ่ายบริการ
รายละเอียดงาน
ดูแลและช่วยเหลืองานตามที่ฝ่ายบริการมอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
3. หากมีความรู้ด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ
คุณกันตภณ แผนกบุคคล

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สนง.ชั่วคราวที่ 199/40ซ.เชื้อเพลิง(อมร)ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด


199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: 02-359-9258, 084-665-6665 Fax: 02-359-9259


บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ช่างซ่อมบำรุงอาคาร(ไฟฟ้า,ประปา,แอร์)
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ธุรการทั่วไป
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > พนักงาน IT
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > แคชเชียร์
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > หัวหน้าช่างยนต์
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ช่างยนต์
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ผู้จัดการศูนย์ซ่อมทั่วไป
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ทะเบียน
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ที่ปรึกษาด้านการขาย
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายขายBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |