บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด


บริษัทฯเป็นศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับทางศูนย์


ที่อยู่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-359-9258, 084-665-6665 | แฟกส์ 02-359-9259
1. หัวหน้าช่างยนต์

- ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประ

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เลขานุการฝ่ายบริการ

  ดูแลและช่วยเหลืองานตามที่ฝ่ายบริการมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ที่ปรึกษาด้านการขาย

  ติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  อัตรา 10

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

  ดูและเกี่ยวกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการศูนย์ซ่อมทั่วไป

  สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเมื่อนำรถยนต์เข้ามาตรวจ/ซ่อม
  ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

  ดูแลและต้อนรับลูกค้า
  รับรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ธุรการทั่วไป

  งานธุรการในศูนย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ดูแลระบบบัญชีของศูนย์บริการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  ดูแลงานประกันคุณภาพรถยนต์
  ดูระยะประกันอะไหล่รถยนต์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างยนต์

  ดำเนินการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  อัตรา 8

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  ดูแลรับผิดชอบยอดขายรถยนต์และบริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. แคชเชียร์

  รับ-จ่ายเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่

  ควบคุมดูแลจัดหาอะไหล่ และตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างซ่อมบำรุงอาคาร(ไฟฟ้า,ประปา,แอร์)

  ดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์ ของศูนย์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้รุบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่

  ควบคุมดูแลและตรวจสอบอะไหล่ทั้งหมดของศูนย์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงาน IT

  ทำหน้าที่ Admin/Network Admin

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ทะเบียน

  ดูแลเอกสารด้านการจดทะเบียนรถยนต์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

  ประสานงานกับฝ่ายขายหน่วยงานอื่น ๆ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

  ดูแลกฎระเบียบและงานด้านบุคคลากรของศูนย์บริการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการศูนย์บริการ

  สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
  ส่งเสริม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
  บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |