บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมและแป้งดัดแปลง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และขนมโมจิเบเกอรี่ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า
- ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการนำวัตถุดิบเข้าจนถึงส่งสินค้าออกให้กับทางลูกค้า ทุกกระบวนการเช่น ดูแลเก็บรักษา สต๊อกสินค้า นำจ่ายสินค้าออก
- ดูแลระบบงานจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า ดูแลการจ่ายและจัดสินค้าหน้างาน
วิเคราะห์ต้นทุนและสามารถแก้ปัญหาหน้างานและต่อรองราคากับ sup.ในเรื่องของค่าขนส่งได้
- รับผิดชอบในการบริหารคลังสินค้า ทั้งในส่วนของ PK,RM,FG. และดูแลขนส่ง และคลังสินค้า

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานคุณภาพ
2. ควบคุมดูแลการตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบ
3. ควบคุมดูแลวัตถุดิบตรวจรับและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบเพื่อการผลิต
4. ควบคุมดูแลจำนวนวัตถุดิบคงคลังให้เพียงพอต่อการผลิตและส่งมอบ
5. วางแผนดูแลและจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การส่งมอบตามระบบ FIFO
6. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. วางแผนการจัดส่งสินค้าประจำวัน

จังหวัด นครปฐม

อัตราที่รับ 7 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้าเพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป/ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์,การบริหารและการจัดการ,บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ผู้จัดการคลังสินค้าอย่างน้อง 5 ปีขึ้นไป ด้านคลังสินค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้ามีประสบการณ์อย่าน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
6. มีความขยันซื่อสัตย์ อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในงาน
8. มีความรู้ระบบ GMP , ISO 9001:2008,HACCP
9. มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้า วัตถุดิบ ,บรรจุภัณฑ์ ,สินค้าสำเร็จรูป
10. การบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้กับ Modern Trade และร้านค้าปลีก

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน
-เบี้ยเลี้ยง
-หอพักพนักงาน
-โบนัสประจำปี
-เงินช่วยเหลือ
-ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
-ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง Email
- สมัครด้วยตนเอง

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด


12 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
Tel: 02-429-0066-8 Fax: 02-429-0339
WebSite: www.bangkokinterfood.co.th


บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > สมุห์บัญชี
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |