บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมและแป้งดัดแปลง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และขนมโมจิเบเกอรี่เจ้าหน้าที่สรรหา
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือก/ปฐมนิเทศ/ทะเบียนประวัติ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. อายุ 25 - 32 ปี
3. เพศชาย/หญิง
4. มีประสบการณ์งานด้านงานสรรหา 3 ปีขึ้นไป
5. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
7. ติดต่อ : คุณอังศุลีพร (พี่อ้น) โทร : 086-341-6348

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน
-เบี้ยเลี้ยง
-หอพักพนักงาน
-โบนัสประจำปี
-เงินช่วยเหลือ
-ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
-ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง Email
- สมัครด้วยตนเอง

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด


12 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
Tel: 02-429-0066-8 Fax: 02-429-0339
WebSite: www.bangkokinterfood.co.th


บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > สมุห์บัญชี
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาสื่อ (ด่วน)
บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
บริษัท ศรีชงโค จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล (บ.ฟังก์ชั่น)
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(ด่วนมาก)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สรรหาพนักงาน ประจำร้าน
บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer) ด่วนมาก !!!!!!!
บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ > เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเท็ค จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหา - ว่าจ้าง (ชั่วคราว)
บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส) > เจ้าหน้าที่สรรหาและว่างจ้าง(Recruitment)
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ : เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหา และฝึกอบรม
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส ด่วน
บริษัท ไดนามิค ไอซ์เชน เอนเทอร์ไพร์ซ จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหา ***ด่วน***


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |