บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด


BSA คือบริษัทในกลุ่มปตท. ดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ให้กับปตท.และบริษัทในเครือ รวมถึงบริหารสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจเสริมในสถานีน้ำมันปตท.แบบครบวงจร


ที่อยู่ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน คลังน้ำมันพระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260


โทร 02-239-7343 | แฟกส์ 02-239-7326
1. พนักงานบริหารงานบุคคลอาวุโส (ประจำ ระยอง)

งานด้านบุคคลในส่วนของสรรหาบุคลากร การจัดอบรม สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยประสานงานกับฝ่า

อัตรา 1

เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. จป. วิชาชีพ (บริษัทในกลุ่ม ปตท.- ประจำระยอง)

  -ดูแลงานด้านความปลอดภัยขององค์กร ประเมิณความเสี่ยงตามกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ
  -แนะนำ ฝึกสอนอบรมพนัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-27,000บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานบริหารงานทั่วไป

  -ประสานงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร และงานบริการทางด้านเอกสาร เช่น จัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร และถ่ายเอกส

  อัตรา 8

  เงินเดือน 15,000 - 17,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  1.วางแผนสรรหาบุคลากรตามโครงสร้างที่กำหนด
  2.สรรหาบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก เช่น พนักงานร้านอเมซอน,เซเว่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 + ประสบการณ์
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้ดูแลอาคาร (Building Attendant)

  -ดูแลความเรียบร้อย และควาปลอดภัยของอาคาร
  -ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎของอาคาร
  -จัดเก็บรายได้ให้แก่อา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม และความสูญเสีย

  1. เป็นหลักในการ ค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
  - ด้านสิ่งแวดล้อม
  - ความสูญเสียต่างๆ เช่น Oil lo

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างเขียนแบบ

  -สำรวจ/พื้นที่จัดทำข้อมูลงานก่อสร้าง, ออกแบบจัดทำบริเวณและควบคุมงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน/LPG
  -ต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 17,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส

  รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขับรถผู้บริหาร และขับรถส่วนกลาง

  - ขับรถผู้บริหาร หรือขับรถตู้/รถส่วนกลาง และเดินเอกสารระหว่างสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพฯ และ ปริม

  อัตรา 5

  เงินเดือน 9,500-20,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Executive Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

  -งานด้านเลขานุการให้กับผู้บริหาร บริษัทในกลุ่มปตท.
  -ร่างจดหมายโต้ตอบหน่วยงานสถาบันต่างๆ ตรวจสอบร่าง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. วิศวกร (เครื่องกล/ไฟฟ้า)

  สำรวจพื้นที่จัดทำข้อมูลงานก่อสร้าง, ออกแบบจัดทำบริเวณ และควบคุมก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานมาตรฐาน และคุณภาพ

  1. จัดทำมาตรฐาน กระบวนการทำงาน ธุรกิจค้าปลีก
  พัฒนามาตรฐาน และกระบวนการทำงาน ธุรกิจค้าปลีก อย่างต่อเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานบริหารร้านค้า และตรวจสอบภายใน (Audit Daddy dough)

  - วางแผนและเข้าตรวจสอบคุณภาพร้าน Daddy dough ทั่วประเทศอย่างมีสิทธิภาพ
  - ทำการประเมินร้านด้วยความยุ

  อัตรา 12

  เงินเดือน 16,000-18,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานคลังพัสดุ (ประจำ ระยอง)

  - ตรวจรับพัสดุ จัดเก็บ และเบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ หรือ P/O
  - จัดเก็บและจ่ายพัสดุสำรองคงคล

  อัตรา 5

  เงินเดือน 11,000 - 25,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงาน, ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านกาแฟ Amazon สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก

  -ให้บริหารขายขนมและเครื่องดื่ม พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
  -ทำเครื่องดื่มของทางร้าน (มีผู้ชำนาญการ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างเครื่องมือวัด (ประจำ ระยอง)

  -ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ในระบบเครื่องมือวัด ให้มีสภาพเป็นปกติ และดูแลให้พร้อมใช้งาน ตามแผน

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000-25,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานประจำร้านกาแฟCafe' Amazon สาขาบางนา เทพารักษ์ รามคำแหง กล้วยน้ำไท บางขุนเทียน SCGบางซื่อ บางขุนเทียน บางแค บายพาสแหลมฉบัง

  - บริการขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ภายในร้าน
  - ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
  - ทำงานสัปดา

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 11,500-17,700
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานบัญชี/การเงิน

  -จัดทำงบประมาณทางการเงิน จัดทำงบประมาณและรายงานการใช้งบประมาณ
  -จัดเตรียมงบการเงินรายไตรมาสและประจำป

  อัตรา 5

  เงินเดือน 16,000 - 18,500
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. IT Support

  On site : งานบริการด้านการติดตั้ง บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (ซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ) รวมทั้งงา

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

  - ทำรายงานการประชุมผู้บริหาร เป็น MS Power Point เพื่อนำเสนอ
  - ทำการวิเคราก็งบการเงิน รวมถึงติดตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000-20,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานขับรถผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

  -ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
  -ดูแลรักษาสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  อัตรา 7

  เงินเดือน 10,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ OT )
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Senior HR (ประจำตึกปตท. พระโขนง ด่วน!)

  - วิเคราะห์และกำกับการบริหาร Career และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
  - ร่วมกำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ช่างขียนแบบเครื่องกล (ประจำระยอง)

  - บำรุงรักษาเครื่องจักรกลประเภท Rotating และ Static Equipment เช่น process pump, compressor, pressur

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000-30,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Senior Recruiter

  ดูแลระบบการสรรหาว่างจ้างพนักงานตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งพูดคุยกับลูกค้าเพื่อให้มีความเข้าใจค

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ช่างเทคนิคเครื่องกล (ประจำระยอง)

  - ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ให้มีสภาพปกติ และดูแลให้พร้อมใช้งาน ตามแผนงานบำรุงรักษารวมทั้ง งา

  อัตรา 5

  เงินเดือน 11,500 - 25,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. ช่างสำรวจและเขียนแบบ(บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

  -สำรวจ/ตรวจสอบที่ดินที่จะก่อสร้างสถานี NGV ทั่วประเทศ
  -จัดทำแบบผังบริเวณ,เขียนและแก้ไขแบบโดยใช้ Pro

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,500 - 19,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำระยอง)

  ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าในคลังสินค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 13,000-25,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. วิทยากร

  -มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีและความรู้เรื่องโสตทัศนูปกรณ์ มีความรู้ความสามารถในการบรรยาย มีความรู้แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000-19,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ช่างเทคนิคฝ่ายอาคาร ประจำตึก ปตท.สำนักงานใหญ่ ด่วนมาก !

  งานซ่อมบำรุงอาคารสูง เช่น งานโยธา, งานสี, งานปูน, งานเชื่อม และงานอ่านแบบเขียนแบบที่รับผิดชอบได้ รวม

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 14,500-16,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ธุรกิจ

  1. วางแผนธุรกิจค้าปลีก
  2. จัดทำแผนการตลาดค้าปลีก
  3. สร้างโอกาสทางธุรกิจ
  4. วิเคราะห์ต้นทุน และการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ช่างเทคนิคยานยนต์

  - ดำเเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
  - ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย 15 รายการให้รถยนต์ที่เข้ามาใช้บ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 16,000 - 19,500 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล

  -สรรหาพนักงานธุรกิจค้าปลีก อาทิ พนักงานชงกาแฟคาเฟ่อเมซอน พนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 พนักงานหน้าลานสถา

  อัตรา 4

  เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ

  1. จัดทำแผนงานสายธุรกิจค้าปลีก และติดตามรายงานผล
  2. จัดทำแผนงานการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  3. วิเคร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

  - สื่อความให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)

  ตรวจสอบกิจกรรม QSHE ในสถานีบริการของปตท. ทั้งสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการ NGV และตรวจสอบยอดขายเงินส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนภูมิภาค (บริษัทในกลุ่มปตท. - ประจำระยอง)

  1. ควบคุมและวางแผนการสรรหาพนักงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องตามโครงสร้างและทันตามเวลาที่กำหนด
  2. วิเคราะห

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000-40,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เลขานุการ

  - จัดทำข้อมูล/เอกสารของผู้บริหาร
  - จัดตารางนัดหมาย การประชุม และหมายกำหนดต่างๆ
  - จัดเตรียมห้องประช

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)

  - งานด้านเอกสาร จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำแผนธุรกิจ และวิเคราะห์ผลประกอบการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (ประจำระยอง)

  สรรหาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานผ่านช่องทางการสรรหาของบริษัทฯ อาทิ การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 17,000
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. พนักงานบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

  - ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบภาษีท้องถิ่น
  - รับผิดชอบสำหร

  อัตรา 9

  เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |