บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

เป็นผู้นำเข้านวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ และเป็นผู้ให้บริการติดตั้งและส่งเสริมการใช้งานให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ จำนวนมากทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 20/46-48 หมู่ 6 ถนนนวมินทร์ (ระหว่างนวมินทร์ 64 กับ 64/ 1 ติดถนนใหญ่ตรงข้าม ถ. นวมินทร์ 101 เยื้องธนาคารไทยพาณิชย์สาขานวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240


โทร 02-510-8868, 086-304-0582 | แฟกส์ 02-944-8590
1. Product & IT Supervisor

- ควบคุมดูและงาน Maintanance ทั้ง
Hardware/Software
- ติดต่อ ประสานงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร์
-

อัตรา ไม่จำกัด

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างเทคนิคติดตั้ง (On Site / Service)

  1.ดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ระบบห้องเรียนไฮเ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Programmer

  - เขียนและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ระบบต่างๆของบริษัท
  - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางเทคน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Technician Supervisor

  - วางแผนการดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับโรงเรียนต่าง ๆ
  - ดำเนินการ / ควบคุมการติดตั้งผลิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการธุรการ

  ดูแลงานธุรการทั้งระบบ งานเอกสารทั้งระบบ ออกแบบ วางรูปแบบ ควบคุม งานภายในฝ่ายธุรการ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าธุรการ

  1.ดูแลระบบธุรการทั้งหมดในองค์กร
  2.วางแผน และบริหารจัดการโครงสร้างงานเอกสารภายในฝ่ายให้สอดคล้องกั

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-18,000
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Interior (ด้านตกแต่งภายใน)

  -ออกแบบห้องเรียนไฮเทค ชุดเฟอร์นิเจอร์ Built In อาทิ ห้องประชุม ห้องคอนโทรลฯ
  -เขียนแบบภาพห้องเรียน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-18,000
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. IT Support

  - เตรียมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตั้งค่าระบบให้พร้อใปติดตั้งที่โรงเรียนลูกค้า
  - ให้คำแนะนำและแก้ไขป

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Project Manager (สายงาน IT)

  -บริหารงานโครงการและลงปฏิบัติได้ทุกด้าน เช่น สำรวจระบบ Network ติดตั้ง ซ่อม ผลิต วิเคราะห์
  -จัดทำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000-15,000
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานงบประมาณและการเงิน

  1.รวบรวมข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย เพื่อนำมาสรุปลงในแบบฟอร์มค่าใช้จ่าย
  2.ควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Event

  -กำหนดรูปแบบงาน Event (Concept) ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าหรือบริษัทต้องการ
  -ควบคุม / ประสานงานกับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้างานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

  การกำหนดรูปแบบ/ดำเนินการ/ควบคุม/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ของบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่การตลาด

  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาสื่อ (ด่วน)

  1. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ
  2. อบรมการผลิตสื่อให้กับครู-อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  -ดูแล/จัดการงานทางเอกสารให้กับฝ่ายต่าง ๆของบริษัท
  -รับนโยบายฝ่ายบริหาร เพื่อกระจายงานออกสู่ฝ่ายต่าง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่สำรวจและติดตามผล

  - ทำการสำรวจข้อมูลก่อนการฝึกอบรม
  - รวบรวมและประมวลผล/ประเมินผล/ข้อมูลจากการสำรวจ
  - ทำการสรุปข้อมูล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Onsite Service)

  --ฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า คือ ครู เช่นกระดาน IP-board ระบบห้องเรียนไฮเทค เป็นต้

  อัตรา 20

  เงินเดือน 8,500-9,500
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้บริหารระดับฝ่าย

  บริหารจัดการงานในฝ่ายในเชิงกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการ บริหารจัดการ ควบคุม ในด้านการตลาด การบริการก่อนและ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Project Manager (สายงาน IT)

  -บริหารงานโครงการและลงปฏิบัติได้ทุกด้าน เช่น สำรวจระบบ Network ติดตั้ง ซ่อม ผลิต วิเคราะห์
  -จัดทำแผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการธุรการ

  ดูแลงานธุรการทั้งระบบ งานเอกสารทั้งระบบ ออกแบบ วางรูปแบบ ควบคุม งานภายในฝ่ายธุรการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  ทำงานทุกสายงานทั้ง HRM HRD และ HROD ทั้งงาน Routine และการวางระบบงานทั้งองค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Graphic Designer

  - ออกแบบสื่อ/สิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์,โบชัวร์,ไวนิล,สติ๊กเกอร์
  - Animation, 3D-Max, Illusstrator, Ph

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. หัวหน้างานฝึกอบรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์

  -จัดทำ/ควบคุม/ดูแลทีม/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา เช่น ระบบห้องเร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Sale Marketting

  -จัดทำแผนการขายและแผนการเข้าพบลูกค้าตามกลยุทธขององค์กร
  -บริหารจัดการงานขายของตนเองให้เกิดประสิทธิภา

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Product & IT Supervisor

  - ติดต่อ ประสานงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร์
  - บริการให้คำแนะนำการใช้ Software ภายในองค์กร
  - แก้ไขปัญหาด้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Interior (ด้านตกแต่งภายใน)

  -ออกแบบ-เขียนแบบ 2 มิติ, 3 มิติ
  -ถอดแบบตามรายการแบบ
  -สำรวจความต้องการใช้ ปัญหาที่พบจากการใช้งานผลิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. หัวหน้าธุรการ

  ดูแลระบบธุรการ วางแผน จัดการโครงสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-16,000
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Services Center

  จัดทำ / ดูแล ฐานข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
  สรุปผลการติดต่อประสานงาน
  -จัดทำแฟ้มฐานข้อมูล และรา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

  พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการทำงาน หรือเป้าหมายของบริษัทได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. IT Support (Onsite Service)

  - เตรียมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตั้งค่าระบบให้พร้อใปติดตั้งที่โรงเรียนลูกค้า
  - ให้คำแนะนำและแก้ไขป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานขับรถ

  ขับรถให้ฝ่ายต่าง ๆ ในกิจการบริษัท
  ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัวผู้บริหาร
  ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานประสานงานต่างประเทศ

  ประสานงานกับประเทศจีนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ การดูงาน วิธีการใช้งาน และอื่น ๆ
  -ประสานงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ช่างเทคนิค (Tecnician)

  - ดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ระบบห้องเรียนไฮเ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกด้านการตลาด

  ควบคุม บริหารจัดการ พัฒนา ทุก ๆ เรื่อง ภายในฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
  กำนด วางรูปแบบการทำงานให

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ (Onsite Service)

  - ดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ระบบห้องเรียนไฮเ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. นักศึกษาฝึกงาน

  ฝึกงานต่าง ๆ ของงานธุรการ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |