บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจบริการขนส่ง ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเสนอบริการเหนือความพึงพอใจ ด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม

ระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด
5. บริษัท นีโอเทค จำกัด
6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด
7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด

และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขากรุงเทพฯ - ถนนพระราม 6
รายละเอียดงาน
- มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 , 53
- มีความรู้ในการตรวจสอบ รายการเงินสดย่อย
- และบัญชีทั่วไป

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ดูแลงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรับผิดชอบสูง
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ติดต่อ
คุณรุ้งรดา/คุณสิริมา/คุณน้ำอ้อย/คุณจิรภา

สวัสดิการ
- ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) กรณีเป็นพนักงานฝ่ายจัดส่งสลับกันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ระดับผู้บังคับบัญชาตำแหน่งหัวหน้าขึ้นไป หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
- สวัสดิการ อาทิเช่น ปรับอัตราเงินเดือนทุกปี (ตามผลกำไรบริษัทฯ โดยปรับในอัตราปกติ, อัตราพิเศษ) , ปรับเงินเดือนเพิ่มตามความสามารถที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี , มีโบนัสทุกปี ได้แก่ โบนัสปกติ และ โบนัสพิเศษ , ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ PA, ชุดยูนิฟอร์ม, สวัสดิการเงินกู้, เงินกองกลางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและครอบครัวในกรณีต่าง ๆ เงินเกษียณอายุ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปีละ 15 วัน) ค่าน้ำมันรถ+ ค่าสึกหรอรถ+ค่าโทร.มือถือ (กรณีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่), มีค่าเบี้ยขยัน และค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง), ลากิจได้ 10 วัน โดยไม่หักค่าจ้าง, สามารถลาเพื่อศึกษาต่อและสามารถนำวุฒิที่เพิ่มขึ้นมาปรับเงินเดือนเพิ่มได้, มีโครงการเงินเดือนตามต้องการ (กรณีผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่ตกลง), เงินรางวัลพนักงานดีเด่น, เงินรางวัลพนักงานทำงานครบ 10 ปี
- มีคณะกรรมการดูแลในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ, คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
- บริษัทมีนโยบายสร้างความผาสุกให้แก่พนักงาน โดยส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา ใช้ธรรมะในการครองเรือน และธรรมะในการทำงาน อีกทั้งมีการอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สนับสนุนให้เข้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโดยไม่ถือเป็นวันลา
- มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคู่หูดูแลสอนงานระบบพี่เลี้ยง ตลอดจนดูแลทุกข์สุขในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ให้การอบรมเพิ่มทักษะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และทำโครงการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อการสืบทอดตำแหน่ง
- กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี

วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านอีเมล
- สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (ทุกสาขา) ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. -17:00 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด


ตั้งอยู่เลขที่ 445/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
Tel: 02-613-9450 ต่อ 150, 02-613-9040 ต่อ 121, 081-889-9533, 091-773-5776 Fax: 02-613-9927
WebSite: www.menatransport.co.th , www.menateam.com


บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำศูนย์ลาดกระบัง
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย จป.(ไม่ต้องเป็น จป.วิชาชีพ)
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > พนักงานประนอมหนี้&บังคับคดี (ชาย)
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ ประจำสำนักงาน-สระบุรี/ลาดกระบังBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |