บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง มานานกว่า 60ปี ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด สมุทรปราการ

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร,จุลชีววิทยา,เทคโนอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในระบบงาน GMP,HACCP
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ด้านกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านอาหาร
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ
7. สามารถทำอาหารได้
8. มีความรู้ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
9. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหาหร

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ
รับเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- แบบฟอร์มพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาลบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
- นำเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานฯลฯ

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมัครผ่านอีเมลล์

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)


208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
Tel: 02-703-4444 ต่อ 2414, 2420 (สมัครงาน) Fax: 02-703-4444 ต่อ 3000
WebSite: www.thaitheparos.com


บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > พนักงานขาย โมเดิร์น เทรด
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > ผุ้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > ซุปเปอร์ไวเซอร์ประกันคุณภาพ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างยานยนต์ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |