บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัดเปิดดำเนินการมากกว่า10ปี เราคือผู็ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและวัสดุผลิตสื่อและป้ายโฆษณาอันดับ1 เราเน้นเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาดงานโฆษณา และยังผลิตสินค้าตามเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์สินค้าต่างๆเช่น NESCHEN,LG,AVERY และรวมถึงสินค้าเครืองเขียนลิขสิทธิ์จาก DISNEY

กลุ่มสินค้าต่างๆที่บริษัทจำหน่าย
-พลาสติกวิศวกรรมและพลาสติกเพื่อการพาณิชยกรรม
-วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน
-วัสดุงานป้ายและสื่อโฆษณานอกบ้าน
รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ หมึกพิมพ์ในวงการทำป้ายโฆษณา
-วัสดุศิลปะ เครื่องเขียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ DISNEY โดยเน้นการทำการตลาด DEPARTMENT STORE ,DISCOUNT STORE,MODERNTRADE สถาบันการศึกษาและตลาดในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่จัดซื้อสำนักงาน / เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
รายละเอียดงาน
ธุรการจัดซื้อ
• จัดซื้อจัดหาทรัพย์สิน (ที่ไม่เกี่ยวกับซื้อมาเพื่อขาย) เช่น อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ในคลังสินค้า, จัดซื้อยานพาหนะ
• จัดจ้างในส่วนงานซ่อมแซมทั้งทรัพย์สิน และ ยานพาหนะทั้งหมดของบริษัท
• จัดจ้างผู้รับเหมาในการซ่อมสาธารณูปโภคในบริษัท

ธุรการทั่วไป
• ดูแลสายงานการวิ่งงานของ Messenger เกี่ยว วางบิล รับเช็ค และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
• จัดหาไฟแนนซ์ให้ลูกค้ากรณีต้องการผ่อนชาระเครื่องพิมพ์
• ติดต่อประสานงานการทำประกัน MA และอื่นๆ
• ติดต่อประสานงานเรื่องบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
• ติดต่อประสานงานการขอหมายเลขในใช้โทรศัพท์ การโอนย้าย ขอใช้ เปลี่ยนแปลงอื่นๆ
• ดูแลและประสานเกี่ยวกับโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือและพื้นฐาน เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
• ติดต่อประสานการอบรมภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลการยืมใช้รถยนต์ของสานักงานตามคาร้องขอของผู้ใช้บริการ
• จัดเก็บกุญแจและบัตรน้ามันรถยนต์ส่วนสานักงาน
• ดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ธุรการจัดซื้อ เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) ประสบการณ์ 1-2 ปี มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ กฏระเบียบของบริษัท ผังการบริหารงาน มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงานและมนุยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ
4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการติดตามงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป้นอย่างดี มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
6. ธุรการทั่วไป เพศชาย อายุ 25-35 ปีฒิ
7. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) ประสบการณ์ 1-2 ปี มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
8. มีความรู้ กฏระเบียบของบริษัท ผังการบริหารงาน มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงานและมนุยสัมพันธ์
9. มีความละเอียดรอบคอบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการติดตามงาน
10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป้นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ติดต่อ
คุณลัดดาวัลย์ (ฝ่ายบุคคล)

วิธีการสมัคร
สมัครผ่าน Email

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด


30/178 หมู่4 ซอยรามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel: 02-552-8686 ต่อ 134 , 090-198-7219
WebSite: www.g-techgroup.com


บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > พนักงานขายด้าน Social Madia
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > Oversea Purchasing
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > หัวหน้าแผนก ISO
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > สมุห์บัญชี
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > พนักงานขาย (Sales Executive)/ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Executive)
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า/หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/หัวหน้าแผนกจัดซื้อในประเทศ
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > ช่างบริการหลังการขาย (After Sales Service)
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > ผู้ควบคุมเครื่อง Inkjet และ CNC
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > IT Support
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > พนักงานคลังสินค้า
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง/หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > Sales Executive
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/Account Executive
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด > เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |