DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd.

เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการรับเหมาออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ทางบริษัทกำลังขยายงานจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติสำหรับทุกตำแหน่ง
- มีความรับผิดชอบขยันอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
- ตำแหน่งที่ 1-4 ถ้าสามารถเดินทางไปประจำต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงและเครื่องแบบพนักงาน เป็นต้นELECTRICAL SECTION MANAGER
รายละเอียดงาน
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด
3. ประสานงานกับทางหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
4.จัดทำรายการคำนวณ ราคากลาง และเอกสารอื่นๆ
5. จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมงานก่อสร้าง
6.ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ
7.ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
8. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
9. ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน N/A บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิ ปริญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้ดี
3. มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า10ปี
4. สามารถเดินทางไปดูงาน ต่างจังหวัดได้
5. ติดต่อ : คุณสุทัศน์ วัฒนวงศ์วรรณ โทร : 081-804-9973 หรือ 02-275-6622

ติดต่อ
คุณพิมพ์ลดา

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย หรือ E-mail สมัครงานพร้อมหลักฐานมาได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ได-แดน (ประเทศไทย) จำกัด
382 อาคารไนซ์ 1 ชั้น 6 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel.02-275-6622 Fax 02-693-4680 / E-mail

DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd.


6th Floor, Nice Building 1, 382 Ratchadapisek Road แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-275-6622 Fax: 02-693-4680
WebSite: www.daidan.co.jp


DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. > ช่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ในงานก่อสร้างโรงงาน
DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. > วิศวกรไฟฟ้า หรือ เครื่องกล (ด้านระบบโรงงานอุตสาหกรรม)
DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. > วิศวกรออกแบบ และคิดราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้า-เครื่องกล (งานระบบ)
DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. > Project Manager (M or E) (งานระบบ)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |