บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับลูกค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์เกือบทั้งหมด ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตยาสำหรับสัตว์ที่ครอบคลุมทุกประเภทยา มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (ข้าง ม.เกษตรศาสตร์ )โดยรับรอบระบบ GMP/PICs รวมถึงธุรกิจนำเข้าและส่งออกและสายธุรกิจกำจัดสัตว์พาหะ เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรบริษัทฯมีความประสงค์รับสมัครบุคคลากร ที่พร้อมก้าวไปกับเราอย่างมั่นคงใต้ครอบครัวบิ๊ค เคมิคอล ( BIC FAMILY)นักวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /Technical & Sale Co-ordinator
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบงานด้านวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินค้าของบริษัทฯ
- ประสานงานกับฝ่ายขาย

จังหวัด นนทบุรี

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสัตวศาสตร์ /สัตวบาล/สัตวแพทย์ศาสตร์
3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้และมีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์
5. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ติดต่อ
คุณจันทรนา จันทร์ทิพย์ / คุณอดิศร ใจบุญ ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ

Descriptions (200 characters)

2 April 2015
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับลูกค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์เกือบทั้งหมด ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตยาสำหรับสัตว์ที่ครอบคลุมทุกประเภทยา มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (ข้าง ม.เกษตรศาสตร์ )โดยรับรอบระบบ GMP/PICs รวมถึงธุรกิจนำเข้าและส่งออกและสายธุรกิจกำจัดสัตว์พาหะ เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรบริษัทฯมีความประสงค์รับสมัครบุคคลากร ที่พร้อมก้าวไปกับเราอย่างมั่นคงใต้ครอบครัวบิ๊ค เคมิคอล ( BIC FAMILY)

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

Benefits
- ประกันสังคม
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัส
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
- หอพักให้เช่าราคาพนักงาน กรณีประจำที่โรงงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม ทุกปี

วิธีการสมัคร
- ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
- ส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด


333/12-13 หมู่ 9 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี Tambon Lahan Bang Bua Thong นนทบุรี 11110
Tel: 034-355-072-3, 02-964-4912, 081-910-5711
WebSite: www.bicchemical.com


บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด > จป.วิชาชีพ
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด > นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์(เคมี)
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด > นักวิเคราะห์-จุลชีววิทยาBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |