บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

ผู้ผลิตและส่งออก เข็มขัดรัดท่อเหล็กและสแตนเลสมาตราฐานอังกฤษ มานานกว่า 25 ปีผู้ช่วย/ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานด้านบัญชี
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
- วางแผนภาษี
- บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ
- วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานด้านการเงิน
- วางแผนการหาแหล่งเงินทุน
- วางแผนและควบคุมการจัดทำงบประมาณเงินสด
- จัดทำรายงานทางการเงิน
- เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน
- บริหารการรับจ่ายเงิน
- วางแผนการจัดทำงบประมาณฯ
การจัดการทั่วไป
- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
- บริหารบุคลากร
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด สมุทรสาคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน
3. มีประสบการณ์ การทำงานด้านบริหารบัญชีและการเงิน ไม่น้อยกว่า 7 ปี
4. ติดต่อ : คุณศุภพงษ์ ธรรมสารสุนทร โทร : 02-420-5393, 02-811-6188

ติดต่อ
คุณรุ่งอรุณ/ คุณจาเร/ คุณณัฐธนิชา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. รองเท้าเซฟตี้
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
5. โบนัสประจำปี
6. ปรับค่าจ้างประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
8. เบี้ยขยัน
9. เบี้ยยังชีพ
10.ค่าความสามารถ
11.ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
12.กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
13.อื่นๆตามกฎหมายกำหนด

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติการทำงานทาง E-mail

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด


59/9 ม. 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
Tel: 092-627-1271, 02-420-5393
WebSite: www.orbit-hoseclips.com


บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด > ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างเทคนิค/ ช่างกล/ ช่างไฟฟ้า
บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด > Production PlannerBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |