บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

Entech Associate Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo products from Germany were the first products which the Company distributed and are still our core products today. The Company has expanded its business into machinery and equipment for packing system in pharmaceutical, weapon business, security, disaster mitigation and relief as well as after sale service including service and maintenance, calibration and measuring instruments rental

Working hour: Mon - Fri (08.00 - 17.00)HR Staff
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรเป็นหลัก เช่น คัดเลือกผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์งาน , สัมภาษณ์งานเบื้องต้น , จัดทำรายงานการสรรหาประจำวัน , จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงาน , สัญญาจ้างพนักงาน การแจ้งเข้าระบบ การจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับพนักงานใหม่ การทวนสอบประวัติอาชญากรรม
- งานพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน เช่น การจัดทำแผนอบรม/ ติดตามผล ช่วงทดลองงาน
- งานด้านกิจกรรมองค์กร แรงงานสัมพันธ์
- งานต้อนรับ รับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
- งานอื่นๆในแผนกทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์) บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานประสานงานได้ดี และชอบงานกิจกรรมองค์กร
4. มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล งานสรรหา กิจกรรมองค์กร และแรงงานสัมพันธ์
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้ บุคลิกภาพดี,มีใจรักงานบริการ

ติดต่อ
คุณสุชานาถ , คุณณัฐวัฒน์ , คุณรัชณี

สวัสดิการ
Welfare:
Working hour: Mon - Fri (08.00 - 17.00)
OPD, IPD, Insurance
Travel Expenses
Provident Fund 3-5%
Bonus

วิธีการสมัคร
1. ทางอีเมลล์ ส่ง Resume ที่อีเมลล์

2. จดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ : แนบประวัติ เอกสารประกอบการสมัครงานส่งมาตามที่อยู่บริษัท ถึงแผนกทรัพยากรบุคคล วงเล็บมุมซองตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และพร้อมแนบใบสมัครหรือประวัติย่อและหลักฐานการสมัครงาน

3. สมัครด้วยตนเอง ทุกวัน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 น.-15.00 น. พร้อมนำหลักฐานการสมัครงานมาให้พร้อมในวันสมัคร

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด


สำนักงานกรุงเทพ :17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel: 02-831-6666, 02-831-6660,092-119-9118 Fax: 02-831-6654
WebSite: www.entech.co.th


บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Web Programmer
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Sales Executive - CCTV Product
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Technician
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > ช่างเทคนิคงานจัดส่ง
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > นักวิชาการสิ่งแวดล้อมฝ่ายจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > ช่างเทคนิคงานโครงการ
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Web Programmer
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Service Engineer
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Marketing Staff(Event marketing)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > พนักงานการตลาด (Online Marketing)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Service Engineer (ซ่อมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > พนักงานขาย (กล้องถ่ายภาพทางอากาศ ,Drone)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > พนักงานขาย(PC)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Sales Executive (เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Technical Support (กล้องถ่ายภาพทางอากาศ ,Drone)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Sale Executive(งานขายราชการ เพศหญิง )
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Service Project Manager
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Technical Support Project
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Service Engineer (สนับสนุนฝ่ายขายงานระบบ)
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด > Sales Engineer( ระยอง)HR Staff
บริษัท ไทยซินเตอร์โปรดักส์ จำกัด > HR Staff (Recruitment , Training , Employee Relation)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด > HR Staff เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |