บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

Entech Associate Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo products from Germany were the first products which the Company distributed and are still our core products today. The Company has expanded its business into machinery and equipment for packing system in pharmaceutical, weapon business, security, disaster mitigation and relief as well as after sale service including service and maintenance, calibration and measuring instruments rental

Working hour: Mon - Fri (08.00 - 17.00)


ที่อยู่ สำนักงานกรุงเทพ :17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


โทร 02-831-6666, 02-831-6660,092-119-9118 | แฟกส์ 02-831-6654
1. ช่างเทคนิคงานโครงการ

1. รับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องวัดตาม Site งาน ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องมือตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน 11,000-20,000 บาท
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Sales Executive - CCTV Product

  - บริหารงานขาย ผลิตภัณฑ์ (CCTV) ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  - นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้ค

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 - 25,000
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Marketing Staff(Event marketing)

  - ลงสื่อโฆษณา เว็บไซด์ ออกนิทรรศการ
  - จัดทำรายงานในกิจกรรมต่าง ๆ รับผิดชอบการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานการตลาด (Online Marketing)

  -รับผิดชอบกิจกรรมการตลาดทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง เช่น ดูแลปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้ทันสมัย, ออกแบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขาย (กล้องถ่ายภาพทางอากาศ ,Drone)

  - เข้าพบลูกค้า Key Account และตัวแทนจำหน่ายเพื่อนำเสนอสินค้า
  - วางแผนการเข้าพบลูกค้าและการออกตลาดเพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป +ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน +ค่าประกันภัยรถยนต์
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Technical Support (กล้องถ่ายภาพทางอากาศ ,Drone)

  - ดูแลให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกับลูกค้า
  - สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบแก่ล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Technician

  - รับ-ส่งเครื่องมือของแผนกซ่อม สอบเทียบ พร้อมตรวจสอบเครื่องมือเบื้องต้น
  และอธิบายผลหลังจากซ่อมได้ ร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000-15,000
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Sales Engineer( ระยอง)

  - รับผิดขอบงานขายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
  - กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000- 25,000 บาท
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Technical Support Project

  ดำเนินงานด้านการสนับสนุนการขาย การศึกษาผลิตภัณฑ์
  - การให้คำแนะนำลูกค้าด้านเทคนิค
  - รับผิดชอบในการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Service Engineer (สนับสนุนฝ่ายขายงานระบบ)

  - คัดเลือก สรรหา และติดต่อประสานงานผู้รับเหมาเพื่อประเมินหน้างานติดตั้งเครื่องมือ
  - เขียนแบบติดตั้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Sale Executive(งานขายราชการ เพศหญิง )

  - รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของตนเอง
  - กำหนดแผนการขาย นำเสนอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000- 20,000 + คอมมิชชั่น
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Sales Executive (เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)

  - รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมาย
  - นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
  - กำหนดแผนก

  อัตรา 2

  เงินเดือน เงินเดือน +คอมมิชชั่น+ ค่าน้ำมัน และสวัสดิการอื่นๆ
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Service Engineer (ซ่อมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)

  - ตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือวัด ประเมินราคา ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการบำรุงรักษา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Service Engineer

  - ตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม
  - ให้คำปรึกษาแนะนำการสอบเทียบนอกสถานที่
  - ติดตั้ง ซ่อ

  อัตรา หลายตำแหน่ง

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขาย(PC)

  - ขายโดรนถ่ายภาพมุมสูง ,สเกตบอร์ดไฟฟ้า
  - นำเสนอสินค้าและขายสินค้าหน้าร้าน
  - เช็คสต็อกสินค้า
  - ประ

  อัตรา 8

  เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป +incentive
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Web Programmer

  - จัดทำ Website พัฒนาเว็บ E-Commerce ให้มีประสิทธิภาพ
  - ดูแลระบบสารสนเทศ
  - ดูแลระบบหลังบ้านทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 25,000
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Service Project Manager

  - ควบคุมทีมงานในการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงาน
  - ควบคุมค่าใช้จ่ายงานโครงการ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000- 40,000 บาท
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมฝ่ายจัดทำรายงาน

  - จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Report)
  - รายงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. HR Staff

  - รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรเป็นหลัก เช่น คัดเลือกผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์งาน , สัมภาษณ์งานเบื้องต้น , จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ช่างเทคนิคงานจัดส่ง

  จัดส่ง และสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ที่บริษัทจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า
  ปฎิบัติงานอื่นๆ

  อัตรา หลายตำแหน่ง

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Web Programmer

  1. จัดทำ Website(มุ่งเน้น E-Commerce)
  2. ดูแลระบบสารสนเทศ
  3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 25,000
  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |