ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 100240]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 10 ต.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ต.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 5 เมษายน 2537 / อายุ 30 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 161 ซม. น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 1-2 วัน เหตุผล กำลังศึกษาอยู่
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา1
วุฒิการศึกษา : ป.6
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.5
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา1
วุฒิการศึกษา : ป.6
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.5

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานบันเทิง - นักแสดง - พริ๊ตตี้ - นักดนตรี - นักร้อง
2. โปรแกรมเมอร์ - คอมพิวเตอร์ - IT
3. ออกแบบเว็บไซต์ - กราฟฟิคดีไซด์ - webmaster
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. นักร้อง
2. นักออกแบบกราฟฟิคดีไซด์
3. นักออกแบบเว็บไซค์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 8000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
3. ภาษาญี่ปุ่น พอใช้ พอใช้ พอใช้
4. ภาษาลาว ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 50 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เต้นฮิปฮอป,ร้องเพลง,เล่นดนตรี,ออกแบบกราฟฟิค,พูดภาษาลาว


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |