ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 120642]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 6 ก.พ. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ก.พ. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 21 กันยายน 2528 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 162 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางกอกน้อย, บางพลัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 60 วัน เหตุผล จบการศึกษา เดือนมีนาคม
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.74

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. การขาย - การตลาด
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. sales
2. ประสานงาน
3. ช่างเทคนิค
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 13000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2550  ถึง พฤษภาคม 2550
สถาบัน : บริษัทอัมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)
หลักสูตร : ก่อนพิมพ์ พิมพ์ หลังพิมพ์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : มนุษยสัมพันธ์ดี

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : เข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย
เป็นตัวแทนcheer leader ในงานกีฬา
เข้าค่ายฝึกความคิดในมหาวิทยาลัย
เป็นstaff ชมรมในมหาวิทยาลัย
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบรรุจัณฑ์ขนมไทย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |