ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 127569]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 3 เม.ย. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 3 เม.ย. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 26 ตุลาคม 2525 / อายุ 42 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 185 ซม. น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.50
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเลย
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : ก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.60

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานโฆษณา - Creative - ช่างภาพ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานพิมพ์เครื่อง inkjet
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 100000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2550  ถึง กุมภาพันธ์ 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ต กุดป่อง อ เมือง จเลย
ตำแหน่ง : พนักนักงานคุมเครื่อง อิงเจ็ค
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : พิมพ์ป้ายโฆษณา ออกแบบกราฟฟิก เครื่องที่ ใช้ Witcoler 320
Mimaki 250 คุม2เครื่องพร้อมกัน
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2550  ถึง กุมภาพันธ์ 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ต กุดป่อง อ เมือง จ เลย
ตำแหน่ง : พนักงานกราฟฟิก
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ออกแบบกราฟฟิก

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ ดี พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ช่อมคอม


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |