ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 134387]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 6 เม.ย. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 6 เม.ย. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 มิถุนายน 2528 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียนรักษาดิน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง6)
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.77
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนธัญรัตน์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา : ศิลป์-สังคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.5

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วางแผนการผลิต
2. Technical Support
3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2550  ถึง พฤษภาคม 2550
สถาบัน : โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หลักสูตร : เทคโนโลยีการพิมพ์ (นักศึกษาฝึกงาน)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : 1.มีความรู้ในด้านกระบวนการพิมพ์ ตั้งแต่งานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์และงานหลังพิมพ์
2.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Photoshop ,Illustrator
3.มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4.ตรงต่อเวลา
5.กีฬา

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ถูกคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาในโครงการ IRPUS ปี2550
ในผลงาน "เครื่องตากชิ้นพิมพ์สกีนแบบลมเป่า"
และผลงานได้ถูกแสดงในงาน "งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี
สกว. ครั้งที่6" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |