ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 159260]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ก.ย. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 12 สิงหาคม 2529 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 162 ซม. น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 250 วัน เหตุผล ยังไม่สำเร็จการศึกษา
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.22
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.67

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม - กุ๊ก
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรโรงงาน
2. วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
3. วิศวกรการผลิต
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 20 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 18 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : -ดนตรี
-กีฬา
- ทักษะด้านการพูดและนำเสนองาน

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - ผ่านการฝึกงานในฝ่ายประกันคุณภาพ แผนกวิเคราะห์ทางเคมีบริษัทไทยสโตเรจนแบตเตอรี่ จำกัด มหาชน
-นักกีฬาเปตองของมหาวิทยาลัย
- ดีเจประจำคลื่นวิทยุของมหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน(safety) พร้อมกับบัตร safety card จาก EESH
- 'ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดีเจเยาวชน จัดรายการอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด ณ สถาณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
- ได้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พิทักษ์ท่องเที่ยวไทย รุ่นที่12 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ จังหวัดเพชรบุรี
-ได้รับรางวัลผู้มีผลงานที่สมควรเป็นนิทานที่ดีสำหรับเด็กวัยอนุบาล ในการประกวดนิทานสอนใจวัยอนุบาลด้านการส่งเสริมทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
- รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด(ต่อสู้) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2547
- วิทยากรประจำห้องเรียนสีเขียว ในโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2547
- ชนะเลิศ กีฬาเปตองหญิงประเภททีม ระดับอายุ 16 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ประเภทแก้ปัญหาทางการเกษตรในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันทักษะและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน งานวันมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
หางาน สมัครงานลำพูน   หางานพริตตี้   หางานดีเทลยา   หางาน พนักงานขาย   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานเทเลเซลล์   หางานแม่บ้าน   หางาน ระยอง   หางานลาดกระบัง   หางานนครศรีธรรมราช   หางานบริษัทรถยนต์   หางาน office   หางานนนทบุรี   หางานจันทบุรี   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานกระบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา