ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 161859]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 11 ก.พ. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ส.ค. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 20 พฤษภาคม 2528 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บันฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.16
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : โทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.36

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. บุคคล - ฝึกอบรม
2. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรรม
2. ครู อาจารย์
3. ฝึกอบรบ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุจำนวน

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2551  ถึง เมษายน 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 341 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ตำแหน่ง : Customer Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ติดตั้งเครื่อง สอนการใช้งาน ซ่อมเครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกส์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องโรเนียว
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2552  ถึง ธันวาคม 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : อาจารย์พิเศษ สอนในรายวิชา
1.การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
2.ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3.ระบบปฏิบัติการ 1

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Microsoft Office2003 , Microsoft Visio2003 , Microsoft Excel2003 ,
Microsoft Power point2003 , Microsoft Office2007 , Microsoft Visio2007 ,
Microsoft Excel2007, Microsoft Power point2007 , Adobe Premiere ,
Adobe Acrobat , Adobe Photoshop , Corel Draw , Dreamweaver

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |