ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 169789]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 28 ม.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ม.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 14 พฤษภาคม 2531 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลกรุงเทพ
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.61
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : เคมีสิ่งทอ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.09

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. งาน Part-time - นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่ LAB ทดสอบ ตรวจสอบ
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC. , QA. , R&D )
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2552  ถึง กันยายน 2552
สถาบัน : บริษัท โอมิค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ อินสเป็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จำกัด
หลักสูตร : นักศึกษาฝึกงาน / ผู้ช่วยTechnician Lab

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีโดยใช้โปรแกรม Microsoft offic ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมword
powerpoint และ excel


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |