ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 193053]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 21 มี.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 21 มี.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 9 มิถุนายน 2530 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 157 ซม. น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.91
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปภัมถ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.03

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
2. พนักงานฝ่ายประสานงานพิมพ์
3. ออกแบบสิ่งพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2551  ถึง พฤษภาคม 2551
สถาบัน : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง จำกัดมหาชน
หลักสูตร : กระบวนการพิมพ์
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2551  ถึง กรกฎาคม 2551
สถาบัน : การพิมพ์ไทย
หลักสูตร : กระบวนการพิมพ์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เล่นกาบาสเกตบอล ดนตรี ( ดุริยางค์ ) นักศึกษาวิชาทหาร ยิงปืน นาฏศิลป์ ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Photoshop , Illustrator , InDesign , Page Maker , Microsoft Excel

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ :  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2545
ผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษ นักศึกษาวิชาทหารพยาบาล
จาก หน่วยบัญชากำลังสำรอง
 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548
ผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต
จาก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง
กิจกรรม/เกียรติบัตร :

 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540
โรงเรียนเทพกรศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ที่มีการเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย
 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540
โรงเรียนเทพกรศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอันดับ 1

 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2542
โรงเรียนเทพกรศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์
 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2542
โรงเรียนเทพกรศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ( ดุริยางค์ )
 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2546
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ประจำปี 2546
ได้ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 18 ปีหญิง ประเภท บาสเกตบอล
 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2545
หน่วยบัญชากำลังสำรอง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษ นักศึกษาวิชาทหารพยาบาล
 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
ได้ผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
สมาคมการพิมพ์ไทย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
ได้ผ่านการฝึกกระบวนการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน

บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |