ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 196603]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 9 เม.ย. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 14 พฤษภาคม 2530 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 173 ซม. น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเรียนรักษาดินแดน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วารสารศาสตร์สื่อประสม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.54
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบางกะปิ
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : ศิลป์ - ภาษา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.5

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ออกแบบเว็บไซต์ - กราฟฟิคดีไซด์ - webmaster
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Graphics Design
2. ศิลปกรรม/เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์
3. เรียงพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2551  ถึง กุมภาพันธ์ 2552
สถาบัน : สำนักพิมพืมหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร : ฝึกงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 32 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 28 คำ/นาที


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |