ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 214612]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 29 ก.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ก.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 มีนาคม 2536 / อายุ 31 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 155 ซม. น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : พงษ์สวัสดิ์พาณิชยาการ
วุฒิการศึกษา : ปวช.2
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.42
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : วรรณสุทธารามวิทยา
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.62

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งาน Part-time - นักศึกษาฝึกงาน
2. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
3. โปรแกรมเมอร์ - คอมพิวเตอร์ - IT
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานพิมพ์
2. จัดสินค้า
3. แจกใบปลิว
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 5000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 29 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 28 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : สอบธรรมะศึกษาจบ เอก


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |