ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 219385]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 31 ส.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ส.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 22 กันยายน 2531 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 200 วัน เหตุผล ยังศึกษาอยู่ปี4
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีปิโตรเคมี(นานาชาติ)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.22
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.2

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. บุคคล - ฝึกอบรม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. แผนกวิจัยและเทคโนโลยี
2. ตำแน่งงานใดก็ได้
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2552  ถึง พฤษภาคม 2552
สถาบัน : เครือไทยออยล์กรุ๊ป จำกัด มหาชน
หลักสูตร : นักศึกษาฝึกงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดีมาก ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |