ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 234776]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 7 ต.ค. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มิ.ย. 2560)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 2 มกราคม 2523 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 178 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : พ้นภาระทางทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : มีนบุรี, คลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสบัณฑิต(วศ.บ)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.04
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเลย
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.01

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรไฟฟ้า
2. ออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในอาคาร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2552  ถึง ธันวาคม 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : มหาวิยาลัยราชภัฎเลย
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : เดินท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งสวิตช์บอร์ด
ติดตั้งระบบแสงสว่าง
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2553  ถึง สิงหาคม 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง203 เขตมีนบุรี กรุงเทพ
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแมคคานิคในอาคารและโรงงาน
wireing สายในตู้คอลโทรล
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2554  ถึง สิงหาคม 2554
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ตำแหน่ง : วิศวกร
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งานPM

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2552  ถึง กุมภาพันธ์ 2552
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร : ทักษะการพูดและการนำเสนอผลงาน
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2551  ถึง สิงหาคม 2551
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร : คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสุขภาพ
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2551  ถึง มิถุนายน 2551
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร : วิศวกรในอนาคต

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : โปรแกรม C++,Auto CAD,Design soft,Microsoft office
ออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : โครงงาน การประหยัดพลังงานในพัดลมตั้งพื้น
ศึกษาเพื่อลดระดับกำลังงานของมอเตอร์
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |