ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 260674]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 ม.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ม.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 10 มิถุนายน 2527 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 76 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : Thai
ศาสนา : Buddhism
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : Sripatum University
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง(Electrical Engineering)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.15
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : Korat technical engineering commercial College
วุฒิการศึกษา : Diploma
สาขาวิชา : Electrical Power
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.10

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Senior Cost Engineering (MEP)
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 45000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 8 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ธันวาคม 2560  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 53 Sivatel Tower,Lumpini,Patumwan,Bangkok 10330
ตำแหน่ง : Executive Cost Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Project : Hyatt Phanom Penh,The Forestias Bangna,Aspen Tree Bangna,Muniq23,Asai Samui Hotel
BDMS Wellness Hotel,Laguna Phuket,AIA Bangna.

Responsibility :
o Taken/Estimated quantity from drawing for set the project’s cost up.
o Estimated cost value to propose to client.
o Requested quotation from suppliers to set up BOQ cost.
o Preparing documents i.e. BOQ.
o Coordination with designer to clarify drawings and specification.
o Taken and combine variation order to client and contractor.
o Checking and review payment before submitting to client.
o Preparing documents i.e. Variation order, Cost study or cost exercise, Payment Certificate, Financial Statement.
o Coordinated with client to clarify.
o Tender method setting up and lead to proceed
o To contact with contractor for tender.
o Requested quotation from suppliers to set up BOQ cost.
o Cost plan estimating.
o Cost estimated setting up.
o Defect checking, and report propose to client.
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2559  ถึง พฤศจิกายน 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : CW Tower A, on 27th floors, room 2703,Ratchadaphisek Road,Huaykhwang Huaykhwang,Bangkok 10310
ตำแหน่ง : Site Engineer (M&E)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Project : KRAAM Sukhumvit 26 Condo High Rise 29 Floor 126 Unit
Value : 870 Million Baht
Project : Plum Condominuim cheangwattana (Phase 1-2)
Value : 1229 Million Baht
Responsibility :
o Checking Shop drawing and Approve.
o Checking Material and Approve.
o Installation Inspection and Defect.
o Daily report,Weekly report and Monhtly report.
o Taken and combined variation order to client and contractor.
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2557  ถึง กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 52/1 Soi Aree 2, Phahon Yothin Road, Samsennai Phayathai Bangkok 10400
ตำแหน่ง : Site Engineer (M&E)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Project : KRAAM Sukhumvit 26 Condo High Rise 29 Floor 126 Unit
Value : 870 Million Baht
Project : Plum Condominuim cheangwattana (Phase 1-2)
Value : 1229 Million Baht
Responsibility :
o Checking Shop drawing and Approve.
o Checking Material and Approve.
o Installation Inspection and Defect.
o Daily report,Weekly report and Monhtly report.
o Taken and combined variation order to client and contractor.

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2555  ถึง สิงหาคม 2555
สถาบัน : สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร : อบรมสมาชิกวิศวกร(ภาคี) ใบประกอบวิชาชีพ เลขที่ ภฟก.44628
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2550  ถึง พฤศจิกายน 2550
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตร : การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD2007

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : MS.Office,Visio,Oracle,AutoCAD,SketchUp

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |