ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 262733]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 29 มิ.ย. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 29 มิ.ย. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 11 ธันวาคม 2536 / อายุ 30 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : ศิลปะ คอม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.41
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : อิสลามวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : สิลปะ -คอม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.41

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. การขาย - การตลาด
2. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
3. งาน Part-time - นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานขาย
2. พนักงานบริการลูกค้า
3. ประจฎหน้าร้าน
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 7000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : -


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |