ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 300694]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 17 พ.ค. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มิ.ย. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 8 กันยายน 2531 / อายุ 35 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2553
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.85

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสสาร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
หางาน office   หางานลพบุรี   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานคอมพิวเตอร์   หางานในสมุทรสงคราม   หางาน พิษณุโลก   หางานวิศวกร สระบุรี   หางาน ลำปาง   หางานรับโทรศัพท์   หางานชัยภูมิ   หางานลาดกระบัง   หางานน่าน   หางานทรู   หางานซอยลาซาล   หางานเรือ   หางานศรีราชา   หางาน pc   หางานโรงงานระยอง   หางาน hr manager  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา