ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 302258]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 26 พ.ค. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 26 พ.ค. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 5 พฤศจิกายน 2526 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : พ้นภาระทางทหารแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต นนทบุรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.512
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วุฒิการศึกษา : ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.21

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. อื่นๆ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรหรืองานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
หางานเกษตร   หางานราชการนครปฐม   หางานกุ๊กต่างประเทศ   หางาน สมุทรปราการ   หางาน กาฬสินธุ์   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานเขตลาดกระบัง   หางานช่างภาพ   หางานสมุทรสงคราม   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางาน pc   หางาน สระบุรี   หางานขายประกัน   หางานพยาบาล   หางาน ลพบุรี   หางานสายการบิน   หางาน จันทบุรี   หางานปทุม  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา