ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 333240]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 23 พ.ค. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 23 พ.ค. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 15 เมษายน 2530 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : Pass

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2555
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.03
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : ปราจิณราษฎรอำรุง
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.50

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. นำเข้า - ส่งออก - งานด้านต่างประเทศ
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรฝ่ายผลิต
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 35000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 8 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2560  ถึง กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1858/138 ถนน เทพรัตน์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ประสานงานและเปิด PO ไป HQ ใน เยอรมันนี สำหรับสแปร์พาร์ทและติดตามการจัดส่ง
2.รับผิดชอบในส่วนของ PR และ RFQ
3.ติดตามงานกับ QA เมื่อได้รับของที่ไม่ตรงตามมาตราฐาน
4.ติดต่อประสานงานกับ shipping agency สำหรับการจัดส่งที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังไซต์งานของลูกค้า
5.จัดการการจัดส่งที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยประสานงานกับตัวแทนผู้ขนส่งและตัวแทนผู้เคลียร์ให้สินค้าส่งถึงคลังสินค้าตามเวลาที่กำหนด
6.สื่อสารสถานะของออเดอร์ที่วิกฤตด้านการล่าช้ากับแผนกขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม และจัดการกับทุกๆออเดอร์เร่งด่วน
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2558  ถึง เมษายน 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 62 อาคาร ธนิยะ ชั้น 6 ถนน สีลม สุริยะวงศ์ บางรัก กทม 10500
ตำแหน่ง : วิศวกรจัดซื้อ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
2.จัดทำข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาสำหรับการออก PO
3.ติดตามการจัดส่งสินค้าไปยังไซต์ลูกค้าให้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2556  ถึง มีนาคม 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140
ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายผลิต
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะห์ workflow
2.ยืนยันผลิตภัณฑ์และคุณภาพของกระบวนการผลิตโดยการใช้วิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้ว , กำหนดมาตราฐานการผลิต (WI ) และยืนยันกระบวนการผลิตโดยใช้ check sheet
3.วิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อทำการลดปริมาณของเสียให้ได้ตาม KPI ต่อไป
4.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ISO/TS 16949 และ ISO 14001 เพื่อปรับปรุงพัฒนา ผลประโยชน์และชื่อเสียงของบริษัท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2551  ถึง พฤษภาคม 2551
สถาบัน : Thai Avaition Industries Co.,Ltd
หลักสูตร : การวางสายไฟบนหน้าจอเครื่องบิน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 50 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : TOIEC 840
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |