ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 339701]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 23 มี.ค. 2557)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ก.ย. 2555)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 15 กรกฎาคม 2527 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : อนุปริญา
สาขาวิชา : โทรคมนาคม(สื่อสารข้อมูล)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.74

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. พัฒนาธุรกิจ - พัฒนาองค์กรISO
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่ document
2. ธุรการทั่วไป
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 5 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2549  ถึง สิงหาคม 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 201/3 M.3 อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ISO/Office
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.จัดทำเอกสาร แก้ไข และยกเลิกเอกสาร 2.การแจกจ่ายเก็บคืน
เอกสาร 3.ควบคุมบริหารเอกสารระบบคุณภาพ 4.การจัดเก็บและบันทึกทำลายเอกสารต่างๆ ...
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2553  ถึง พฤษภาคม 2554
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Document
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดำเนินการจัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสาร

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |