ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 346302]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 27 ก.ค. 2558)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ก.ค. 2558)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 29 กันยายน 2517 / อายุ 50 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น (เรียน รด. ปี3)

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2541
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.33
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.67

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิศวกร
3. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Process engineer
2. New Model engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 14 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2557  ถึง มิถุนายน 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 156 M.2 T.Bokwangtong A.Botong J.Chonburi 20270
ตำแหน่ง : New Product Development Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. Making and distribute documentation Operation standard (OPS) into production line.
2. Analyse and development of production process rubber such as preforming rubber, Curing rubber, Post cure rubber, Finishing rubber, Assembly, Testing, Packing rubber
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2556  ถึง มกราคม 2557
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 199. M 11.T.Nongbua A.Pattananikom J.Lopburi 15140
ตำแหน่ง : Project Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. Design machines for power plant.
2. Management of electrical construction work in power plant.
3. Maintenance work.
4. Inventory control for spare parts.
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2546  ถึง พฤศจิกายน 2555
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 104 M.18, Nava Nakorn Industrial Estate,Zone 3, KlongNueng KongLuang, Phathumthani 12120
ตำแหน่ง : Facility Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Position: Facility engineer (Y2010-Y2012 : 3Y)
1. Control and installation for PABX system.
2. Documentation making for the ministry of industry (MOI).
3. Waste water treatment plant (WWT) and RO&DI water system control and operations.
4. Construction works control and supervisory.
5. Lighting system inspection by following Thai safety law.
6. Install and repair for electrical system and Support for facility & utility.
*******************************************************************
Position: Industrial engineer (Y2008-Y2009: 2Y)
1. Analyze for cost down in mass production processes.
2. Analyze for reduce read time of production line.
3. Analyze for re-layout of machine and re-organization of production line.
*******************************************************************
Position: Jig & Fixture Design Engineer (Y2007: 1Y)
1. Analyze for Design and development of Jigs & Fixtures.
*******************************************************************
Position: Product Development engineer (Y2003-Y2006: 4Y)
1. Making and distribute documentation such as schedule, process chart, master specification and instruction manual into production line.
2. Making product samples for customer approval and master sample parts for
mass-production.
3. Analyze and development of production process such as Mold, Die, Jig, Injection condition, painting, vacuum, hot stamp, screening, press aluminum, Dipping process, electronic parts, assembly product and packaging product designs.
4. Follow schedule of new product for on times delivery.

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2549  ถึง ธันวาคม 2549
สถาบัน : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร : โครงการขับเคลื่อเพื่อผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและสร้างความพร้อมสำหรับ SMEs
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2545  ถึง สิงหาคม 2546
สถาบัน : บริษัทแอลวีเอ็ม (เอเชีย) จำกัด
หลักสูตร : การตรวจติดตามคุณภาพภานใน : Internal Quality Auditor (IQA)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 15 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 15 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Computer: MS. Office Word, Excel, Power point, AutoCAD, Solid Works, Solid Edge.
Tooling : Coordinate measurement machine (CMM), Dial gauge, Micrometer, Venire caliper.
Repair : Able to repair electronics equipment such as, television, a loud-speaker,
Tape player & recorder, Electronic equipment, computer and install program.
Music : Able play the music by musical instrument such Bamboo mouth organ,Saxophone, Harp and Flute.
Sport : Football, Rattan ball


  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : Training Courses:

-ISO 9001:2001 Internal Quality Auditor (IQA)
-Cleaner Technology / Life Assessment / EcoDesign
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |