ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 383202]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 10 มิ.ย. 2560)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มิ.ย. 2560)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 มิถุนายน 2532 / อายุ 35 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่าน การเกณฑ์ทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2557
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.29
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วุฒิการศึกษา : อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.07

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Engineer
2. QA
3. QC
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2557  ถึง มิถุนายน 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 95 ถนนนราธิวาสนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ตำแหน่ง : ProjectEngineering
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ตรวจสอบและควบคุมงานระบบงานให้กับ Supplier ของบริษัท
ออกแบบและเขียนแบบสรุปงานติดตั้งอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อสรุปผลงานการทำงาน

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2555  ถึง กันยายน 2555
สถาบัน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร : การฝึกยกระดับฝีมือ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถใช้งานโปรแกรมในการเขียนและออกแบบได้เช่น Autocad,Drawing,Excel,Word,Email,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |