ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 383802]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 8 ม.ค. 2561)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ม.ค. 2561)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 1 สิงหาคม 2512 / อายุ 55 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : คริสต์
สถานะภาพทางทหาร : พ้นราชการทหารแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2537
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. วิศวกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
2. ผู้จัดการโรงงาน
3. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 90000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 20 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2556  ถึง สิงหาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 131 ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : o ประกอบธุรกิจนำเข้า แปรรูป ผลิต จำหน่าย หินแกรนิต หินอ่อน หินทราย หินไลม์สโตน
o จุดแข็ง: มีบุคลิกความเป็นผู้นำและบริหารจัดการ, มีความรับผิดชอบสูง, มีหลักการคิดวิเคราะห์และการวิจัย, ทำงานเป็นระบบ. มีระเบียบวินัย. สื่อสารและประสานงานได้ดี. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกับองค์กร, มีความเป็นมืออาชีพ, ตัดสินใจได้เร็ว
o ประสบการณ์: บริหารโรงงานอุตสาหกรรม กำกับดูแลกิจกรรมต่างๆภายในโรงงานให้ดำเนินไปอย่างราบลื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 กำหนดแผนงาน ทำให้เป้าหมายของทุกแผนกสอดคล้องในทางเดียวกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 ดูแลการผลิต เน้นคุณภาพ ลดต้นทุน ลดของเสีย ผลิตได้เร็ว จัดส่งทันเวลา
 บริหารงบการเงิน บัญชีรายรับรายจ่าย ทำงบประมาณ ควบคุมต้นทุน
 ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง คลังพัสดุ คลังวัตถุดิบ คลังสินค้า จัดส่ง
 บริหารงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 บริหารงานโครงการ ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ การลงทุน เพื่อสนับสนุนการผลิต
 กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานฯ กวดขันระเบียบวินัยของพนักงาน
 รายงานผลดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ
o ผลงาน:
 บริหารโครงการ Villa 49 ผลิตหินไลม์สโตนสร้างบ้านมหาเศรษฐีอเมริกา มูลค่า 100 ล้านบาท
 ออกแบบและสร้าง Diamond Tools ผลิตหินไลม์สโตนสำเร็จ
 ออกแบบและสร้างระบบปั้มน้ำแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการผลิตสำเร็จ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2538  ถึง กรกฎาคม 2555
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 99 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ตำแหน่ง : ผู้จัดการงานระบบ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : o ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย กระเบื้องหลังคา ห้าห่วง ไตรลอน แม็กม่า วัสดุแทนไม้เฌอร่า
o จุดแข็ง: บริหาร วางแผน จัดการได้ดี, มีทัศนะคติเชิงบวก, ทำงานเป็นทีม, ปรับตัวได้เร็วและลำดับความสำคัญได้ดี, มีทักษะการแก้ปัญหา, สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
o ประสบการณ์: บริหารโครงการ และทีมงานวิศวกร และผู้รับเหมา วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ภายใต้แผนและงบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ทำงานโครงการบรรลุผลสำเร็จและส่งมอบงานได้ทุกโครงการ
 งานวิศวกรรมโยธา (Civil) สร้างอาคารโรงงาน, ฐานรากเครื่องจักร, สำนักงาน, คลัง, ลานคอนกรีต, บ่อบำบัดน้ำเสีย, ถนนคอนกรีต, ระบบระบายน้ำ, ฯลฯ
 งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical) สร้างเครื่องจักรในอุตสาหกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์ เช่น Powder Silo, Pulp Preparation Plant, Ball Mill Machine, Hatschek Machine, Injection Molding Machine, Finishing Line, Painting Line, Boiler, Autoclave, Packing Machine, Mixing Machine, Drying Machine, Dust Collection, Transport System, Over Head Crane, Water Jet Machine, Ect.
 งานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical) ไฟฟ้าโรงงาน, ไฟฟ้าควบคุม, ระบบแสงสว่าง ฯลฯ
 งานระบบสาธารณูปโภค (Public Utility System) ระบบน้ำ, ระบบลม, ระบบทำความเย็น, ระบบปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง ฯลฯ
 ระบบคุณภาพ ISO 9001, Safety, 5ส, Kaizen, KPI, ข้อเสนอแนะ, TQM, TPM, QCC ฯลฯ
 ทำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เครื่องมือ, เครื่องจักร, ขบวนการผลิต, ผลิตภัณฑ์ใหม่, โครงการลงทุนธุรกิจใหม่
o ผลงาน:
 บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุแทนไม้เฌอร่าสำเร็จ
 บริหารโครงการสร้างเครื่องจักร Injection Molding Machines และโรงงาน มูลค่า 200 ล้านบาท
 บริหารโครงการวิจัยระบบ Pulp Preparation ซึ่งเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบสำคัญใช้ทดแทนใยหิน
 บริหารร่วมโครงการพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์ มูลค่า 1,600 ล้านบาทสำเร็จ
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2537  ถึง กรกฎาคม 2538
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 23/1 ซอยเพชรเกษม 36 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ตำแหน่ง : วิศวกรขาย
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : o ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องยนต์, เครื่องปั่นไฟฟ้า, ตู้ควบคุม, อะไหล่
o จุดแข็ง: ขยัน, อดทนมีมานะพยายาม, มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม, มีความกระตือรือร้น, มองโลกในแง่ดี, มีทักษะการเจรจาต่อรองและการขาย, มีอารมณ์ขัน
o ประสบการณ์: ทำการตลาดและขาย, บุกเบิกสรรหาลูกค้าใหม่ๆ, ให้คำแนะนำข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า, เข้าประมูลงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
o ผลงาน: ปิดการขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้แก่บริษัท ซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2545  ถึง กันยายน 2545
สถาบัน : PRH ประเทศไทย 57/18 ซอยวิภาวดี 20 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก :
สถาบัน : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2541  ถึง มิถุนายน 2541
สถาบัน : QMI-QUEST
หลักสูตร : Internal Auditor Training Course

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุก
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : + เป็นวิทยากรฝึกอบรมและจัดค่ายผู้นำ

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ :  บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุแทนไม้เฌอร่าสำเร็จ
 บริหารโครงการสร้างเครื่องจักร Injection Molding Machines และโรงงาน มูลค่า 200 ล้านบาท
 บริหารโครงการวิจัยระบบ Pulp Preparation ซึ่งเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบสำคัญใช้ทดแทนใยหิน
 บริหารร่วมโครงการพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์ มูลค่า 1,600 ล้านบาทสำเร็จ
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |